Visa allt om Bergmans VVS i Växjö AB
Visa allt om Bergmans VVS i Växjö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 753 5 740 4 852 4 643 5 656 5 365 5 043 5 039 4 633 5 285
Övrig omsättning - - 17 121 - 7 5 2 - 48
Rörelseresultat (EBIT) 614 463 509 323 618 473 61 2 -43 352
Resultat efter finansnetto 613 463 510 331 623 465 51 -15 -52 343
Årets resultat 485 430 396 170 337 250 71 1 49 185
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 177 107 53 15 36 53 40 150 199 31
Omsättningstillgångar 2 615 2 256 2 154 1 814 1 679 1 491 1 274 1 457 983 1 514
Tillgångar 2 792 2 363 2 208 1 829 1 715 1 543 1 314 1 607 1 183 1 544
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 417 1 251 981 735 708 521 346 425 515 556
Obeskattade reserver 384 383 389 395 307 151 34 87 110 251
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 992 728 837 698 700 871 934 1 095 558 737
Skulder och eget kapital 2 792 2 363 2 208 1 829 1 715 1 543 1 314 1 607 1 183 1 544
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 125 240 240 232 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 727 802 787 714 774 582 576 600 414 477
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 502 546 517 446 447 443 458 462 353 371
Utdelning till aktieägare 320 0 0 0 0 150 75 0 90 90
Omsättning 4 753 5 740 4 869 4 764 5 656 5 372 5 048 5 041 4 633 5 333
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 377 2 870 2 426 2 322 1 885 1 788 1 681 1 680 1 544 1 762
Personalkostnader per anställd (tkr) 636 705 661 602 415 391 432 455 350 366
Rörelseresultat, EBITDA 617 469 515 330 635 492 72 51 -19 363
Nettoomsättningförändring -17,20% 18,30% 4,50% -17,91% 5,42% 6,39% 0,08% 8,76% -12,34% -%
Du Pont-modellen 22,03% 19,64% 23,23% 18,15% 36,56% 30,65% 4,72% 0,31% -3,63% 22,99%
Vinstmarginal 12,94% 8,08% 10,57% 7,15% 11,09% 8,82% 1,23% 0,10% -0,93% 6,72%
Bruttovinstmarginal 55,71% 47,68% 52,25% 50,10% 52,71% 43,78% 43,68% 44,99% 40,34% 42,10%
Rörelsekapital/omsättning 34,15% 26,62% 27,14% 24,04% 17,31% 11,56% 6,74% 7,18% 9,17% 14,70%
Soliditet 61,48% 65,58% 58,17% 56,10% 54,48% 40,98% 28,24% 30,34% 50,23% 47,72%
Kassalikviditet 247,78% 288,05% 243,73% 245,42% 220,57% 153,50% 114,88% 114,06% 138,17% 179,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...