Visa allt om Falcks Bensin & Bilservice Aktiebolag
Visa allt om Falcks Bensin & Bilservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 083 4 124 4 264 4 369 4 609 4 596 21 064 44 176 36 946 35 925
Övrig omsättning 9 68 - 4 14 24 1 049 20 26 58
Rörelseresultat (EBIT) 65 65 -193 -142 -108 -8 851 -32 119 38
Resultat efter finansnetto 64 65 -191 -138 -105 -12 848 -23 114 28
Årets resultat 12 5 7 5 1 5 338 11 92 117
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 785 819 967 1 136 1 272 1 438 1 558 764 828 883
Omsättningstillgångar 1 208 1 081 944 997 973 1 008 1 150 1 627 2 993 2 015
Tillgångar 1 993 1 900 1 912 2 133 2 246 2 446 2 707 2 392 3 821 2 898
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 321 1 309 1 304 1 297 1 292 1 291 1 286 949 1 028 935
Obeskattade reserver 235 187 130 331 480 590 614 228 270 287
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 438 404 478 505 474 565 807 1 215 2 523 1 676
Skulder och eget kapital 1 993 1 900 1 912 2 133 2 246 2 446 2 707 2 392 3 821 2 898
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 221 363 275 322 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 30 0 25 25
Löner till övriga anställda 904 855 1 010 1 089 1 203 1 009 1 180 973 986 878
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 90 0 70 60
Sociala kostnader 302 354 413 442 470 469 644 537 538 456
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
Omsättning 4 092 4 192 4 264 4 373 4 623 4 620 22 113 44 196 36 972 35 983
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 817 825 853 874 922 919 4 213 8 835 9 237 7 185
Personalkostnader per anställd (tkr) 242 242 285 308 335 341 438 357 462 331
Rörelseresultat, EBITDA 240 227 -24 24 58 144 948 31 190 328
Nettoomsättningförändring -0,99% -3,28% -2,40% -5,21% 0,28% -78,18% -52,32% 19,57% 2,84% -%
Du Pont-modellen 3,26% 3,47% -9,94% -6,42% -4,67% -0,33% 31,51% -0,79% 3,14% 1,35%
Vinstmarginal 1,59% 1,60% -4,46% -3,14% -2,28% -0,17% 4,05% -0,04% 0,32% 0,11%
Bruttovinstmarginal 46,09% 46,68% 45,43% 47,52% 48,77% 49,91% 13,47% 5,89% 7,45% 7,38%
Rörelsekapital/omsättning 18,86% 16,42% 10,93% 11,26% 10,83% 9,64% 1,63% 0,93% 1,27% 0,94%
Soliditet 75,48% 76,57% 73,50% 72,24% 73,28% 70,56% 64,22% 46,54% 31,99% 39,39%
Kassalikviditet 204,57% 194,31% 128,45% 127,72% 133,76% 123,01% 101,98% 85,43% 77,49% 66,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...