Visa allt om Pehrnows Gräv och Last Aktiebolag
Visa allt om Pehrnows Gräv och Last Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 26 206 84 308 458 667 854
Övrig omsättning - 26 - 2 10 27 2 33 22 7
Rörelseresultat (EBIT) -30 -120 -226 -275 -144 -227 -328 -57 -152 -337
Resultat efter finansnetto -31 -120 -225 -271 -134 -224 -325 -39 -133 -323
Årets resultat -31 -120 -215 -271 -134 -224 -325 -39 -133 -71
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 60 120 180 242 183 254 188 228
Omsättningstillgångar 1 088 1 282 1 161 1 352 1 539 1 666 2 011 1 997 2 233 2 254
Tillgångar 1 088 1 282 1 221 1 472 1 719 1 908 2 194 2 251 2 420 2 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 458 489 609 824 1 095 1 376 1 600 2 073 2 111 2 244
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 -1 0 0 289 105 84 85
Kortfristiga skulder 629 793 611 649 623 532 305 73 225 152
Skulder och eget kapital 1 088 1 282 1 221 1 472 1 719 1 908 2 194 2 251 2 420 2 481
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 60 - 60 90 180 60 132 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 50 0 60 0 0 0 0 0 30
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 9 27 36 38 40 106 63 93 96
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 147 0 0
Omsättning 0 26 0 28 216 111 310 491 689 861
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 26 206 84 308 458 667 427
Personalkostnader per anställd (tkr) - 63 91 99 100 130 286 106 225 127
Rörelseresultat, EBITDA -30 -120 -166 -215 -82 -159 -257 19 -100 -15
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -87,38% 145,24% -72,73% -32,75% -31,33% -21,90% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -18,48% -7,80% -11,74% -14,81% -1,69% -5,45% -13,02%
Vinstmarginal -% -% -% -1 046,15% -65,05% -266,67% -105,52% -8,30% -19,79% -37,82%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 99,68% 100,00% 95,50% 98,95%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 2 703,85% 444,66% 1 350,00% 553,90% 420,09% 301,05% 246,14%
Soliditet 42,10% 38,14% 49,88% 55,98% 63,70% 72,12% 72,93% 92,09% 87,23% 90,45%
Kassalikviditet 172,97% 161,66% 190,02% 208,32% 247,03% 313,16% 659,34% 2 735,62% 992,44% 1 482,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...