Visa allt om Hene Fastigheter AB
Visa allt om Hene Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 130 493 552 735 871 967 1 036 1 709 3 279 4 026
Övrig omsättning 543 92 25 - - - 22 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 369 47 17 42 258 295 -200 -505 406 694
Resultat efter finansnetto 344 -56 -84 -40 183 200 -292 -547 410 672
Årets resultat 257 -56 -84 -40 162 200 -292 -113 209 435
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 37 53 41 53 65 79 96 142 191
Omsättningstillgångar 679 2 076 2 253 2 402 2 550 2 299 2 081 2 614 3 545 3 280
Tillgångar 717 2 114 2 306 2 443 2 603 2 365 2 160 2 710 3 687 3 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 473 455 512 695 836 773 573 1 066 1 378 1 569
Obeskattade reserver 52 0 0 0 0 0 0 0 434 337
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 646 1 759 1 690 1 590 1 490 1 490 1 290 1 090 690
Kortfristiga skulder 192 12 35 57 177 101 96 354 784 875
Skulder och eget kapital 717 2 114 2 306 2 443 2 603 2 365 2 160 2 710 3 687 3 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 192 437 437 437
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 208 796 850 871
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 4 6 7 7 12 143 493 613 739
Utdelning till aktieägare 0 239 0 100 100 100 0 200 200 400
Omsättning 673 585 577 735 871 967 1 058 1 709 3 279 4 026
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 7 1 1 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 493 552 735 124 967 1 036 570 820 1 007
Personalkostnader per anställd (tkr) - 17 17 17 4 33 573 598 490 527
Rörelseresultat, EBITDA 369 51 29 54 271 309 -184 -458 458 891
Nettoomsättningförändring -73,63% -10,69% -24,90% -15,61% -9,93% -6,66% -39,38% -47,88% -18,55% -%
Du Pont-modellen 51,88% 3,07% 1,73% 3,19% 11,26% 12,98% -8,94% -16,97% 13,05% 20,94%
Vinstmarginal 286,15% 13,18% 7,25% 10,61% 33,64% 31,75% -18,63% -26,92% 14,67% 18,06%
Bruttovinstmarginal 88,46% 76,88% 72,10% 63,95% 63,15% 73,42% 75,29% 85,66% 89,17% 87,26%
Rörelsekapital/omsättning 374,62% 418,66% 401,81% 319,05% 272,45% 227,30% 191,60% 132,24% 84,20% 59,74%
Soliditet 71,63% 21,52% 22,20% 28,45% 32,12% 32,68% 26,53% 39,34% 45,85% 52,18%
Kassalikviditet 353,65% 16 908,33% 6 182,86% 3 908,77% 1 317,51% 2 109,90% 1 922,92% 649,44% 434,95% 349,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...