Visa allt om Bergkvist-Elprom Aktiebolag
Visa allt om Bergkvist-Elprom Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -10 -7 -7 -7 -7 -9 -4 -6 -7
Resultat efter finansnetto -8 -1 11 23 12 -1 -1 69 56 27
Årets resultat 0 12 17 21 12 25 3 46 37 31
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 663 1 670 1 678 1 672 1 654 1 650 1 657 1 660 2 069 2 071
Tillgångar 1 663 1 670 1 678 1 672 1 654 1 650 1 657 1 660 2 069 2 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 627 1 627 1 615 1 598 1 577 1 565 1 539 1 537 1 950 1 913
Obeskattade reserver 36 43 60 71 77 82 118 124 119 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 3 3 0 3 0 0 0 43
Skulder och eget kapital 1 663 1 670 1 678 1 672 1 654 1 650 1 657 1 660 2 069 2 071
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 460 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -10 -7 -7 -7 -7 -9 -4 -6 -7
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,52% 99,43% 99,03% 98,70% 98,78% 98,51% 98,13% 97,97% 98,39% 96,37%
Kassalikviditet -% -% 55 933,33% 55 733,33% -% 55 000,00% -% -% -% 4 816,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...