Visa allt om Nalles AB
Visa allt om Nalles AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 487 20 083 17 342 19 243 15 020 14 829 12 415 9 779 16 329 24 947
Övrig omsättning - - - - - - - - 146 184
Rörelseresultat (EBIT) -177 737 507 -269 -998 959 1 962 -2 812 -1 378 1 768
Resultat efter finansnetto -373 516 238 -554 -1 269 651 1 651 -3 096 -1 790 1 367
Årets resultat -373 516 238 -554 -1 269 651 1 651 -2 812 3 815
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 11 48 302 375 449 525 346 417 488
Omsättningstillgångar 14 234 14 838 13 897 13 356 13 880 14 953 13 914 12 419 15 842 17 342
Tillgångar 14 234 14 849 13 945 13 659 14 255 15 402 14 439 12 764 16 259 17 830
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 866 3 239 2 723 2 485 3 040 4 309 3 658 2 007 4 819 5 616
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 285 2 101
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 661 10 524 10 369 10 279 10 313 10 118 9 910 9 760 9 621 8 880
Kortfristiga skulder 707 1 086 852 894 902 975 871 997 1 534 1 234
Skulder och eget kapital 14 234 14 849 13 945 13 659 14 255 15 402 14 439 12 764 16 259 17 830
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 211 0 169 169 162 200 182 178
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 191 216 0 222 41 48 31 65 113 152
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 84 87 89 88 127 127 69 152 167 182
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800
Omsättning 13 487 20 083 17 342 19 243 15 020 14 829 12 415 9 779 16 475 25 131
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 13 487 20 083 17 342 19 243 15 020 14 829 12 415 9 779 8 165 12 474
Personalkostnader per anställd (tkr) 275 303 300 310 337 346 263 418 231 257
Rörelseresultat, EBITDA -177 737 530 -196 -924 1 036 2 018 -2 741 -1 307 1 813
Nettoomsättningförändring -32,84% 15,81% -9,88% 28,12% 1,29% 19,44% 26,96% -40,11% -34,55% -%
Du Pont-modellen -1,24% 4,97% 3,66% -1,88% -6,85% 6,27% 13,59% -21,87% -8,27% 10,01%
Vinstmarginal -1,31% 3,67% 2,95% -1,34% -6,50% 6,51% 15,80% -28,55% -8,24% 7,15%
Bruttovinstmarginal 2,19% 6,27% 6,03% 1,50% -2,88% 10,64% 21,91% -20,56% -4,32% 10,26%
Rörelsekapital/omsättning 100,30% 68,48% 75,22% 64,76% 86,40% 94,26% 105,06% 116,80% 87,62% 64,57%
Soliditet 20,13% 21,81% 19,53% 18,19% 21,33% 27,98% 25,33% 15,72% 30,90% 39,98%
Kassalikviditet 334,23% 97,97% 169,84% 205,82% 428,49% 420,51% 150,63% 273,22% 172,03% 259,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...