Visa allt om A Wiklunds Glas Aktiebolag
Visa allt om A Wiklunds Glas Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 173 5 072 4 534 5 829 6 254 6 923 4 212 5 179 4 077 4 750
Övrig omsättning 10 4 18 6 15 5 319 7 10 84
Rörelseresultat (EBIT) 247 418 -167 311 -162 341 294 223 -348 -255
Resultat efter finansnetto 42 163 -443 26 -403 152 115 -52 -563 -404
Årets resultat 42 163 -443 26 -403 152 115 -52 -563 -404
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 924 3 921 3 923 3 925 3 910 3 904 3 945 3 987 4 043 2 971
Omsättningstillgångar 855 986 1 015 1 343 1 350 1 401 1 421 1 108 891 1 157
Tillgångar 4 779 4 906 4 938 5 268 5 260 5 305 5 366 5 095 4 934 4 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 924 982 818 1 261 1 136 1 539 1 388 1 002 1 054 418
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 235 2 894 2 638 2 511 2 405 2 381 2 734 3 030 2 962 2 727
Kortfristiga skulder 620 1 030 1 482 1 496 1 720 1 385 1 244 1 062 917 984
Skulder och eget kapital 4 779 4 906 4 938 5 268 5 260 5 305 5 366 5 095 4 934 4 128
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 441 413 363 418 319 319 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 811 898 1 218 1 211 1 012 839 720 839 764 1 009
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 289 302 496 637 551 523 373 455 428 432
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 183 5 076 4 552 5 835 6 269 6 928 4 531 5 186 4 087 4 834
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 5 5 6 5 5 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 043 1 268 1 134 1 166 1 251 1 154 842 1 036 815 792
Personalkostnader per anställd (tkr) 280 304 430 462 402 297 278 323 318 293
Rörelseresultat, EBITDA 249 420 -165 316 -157 382 335 277 -204 -61
Nettoomsättningförändring -17,72% 11,87% -22,22% -6,80% -9,66% 64,36% -18,67% 27,03% -14,17% -%
Du Pont-modellen 5,19% 8,52% -3,38% 5,90% -3,08% 6,45% 5,48% 4,38% -7,03% -6,08%
Vinstmarginal 5,94% 8,24% -3,68% 5,34% -2,59% 4,94% 6,98% 4,31% -8,51% -5,28%
Bruttovinstmarginal 49,63% 44,38% 49,03% 54,54% 41,19% 38,88% 48,96% 46,01% 52,49% 48,32%
Rörelsekapital/omsättning 5,63% -0,87% -10,30% -2,62% -5,92% 0,23% 4,20% 0,89% -0,64% 3,64%
Soliditet 40,26% 20,02% 16,57% 23,94% 21,60% 29,01% 25,87% 19,67% 21,36% 10,13%
Kassalikviditet 103,71% 57,48% 34,08% 41,18% 37,33% 55,52% 63,10% 43,60% 36,86% 58,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...