Visa allt om Nelsson Arkitekter Aktiebolag
Visa allt om Nelsson Arkitekter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 982 1 151 1 587 1 295 1 424 904 1 543 1 515 1 247 1 847
Övrig omsättning - - - 46 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 23 160 90 76 167 -76 284 224 5 314
Resultat efter finansnetto 22 368 89 83 178 -72 292 249 24 325
Årets resultat 79 250 52 95 94 12 174 142 9 185
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 15 200 207 220 214 237 253 279 78
Omsättningstillgångar 988 1 526 1 415 1 214 1 452 1 117 1 441 1 380 1 098 1 255
Tillgångar 998 1 541 1 614 1 422 1 671 1 330 1 678 1 633 1 377 1 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 426 935 885 933 938 845 932 858 715 806
Obeskattade reserver 228 309 264 245 294 247 337 283 234 225
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 129 0
Kortfristiga skulder 344 297 465 244 439 240 409 492 298 301
Skulder och eget kapital 998 1 541 1 614 1 422 1 671 1 330 1 678 1 633 1 377 1 333
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 399 438 426 412 423
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 532 543 848 753 663 12 70 178 154 228
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 220 238 321 334 258 203 227 258 245 239
Utdelning till aktieägare 0 0 200 100 100 0 100 100 0 100
Omsättning 982 1 151 1 587 1 341 1 424 904 1 543 1 515 1 247 1 847
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 982 1 151 794 648 712 904 772 758 624 924
Personalkostnader per anställd (tkr) 763 794 596 475 452 630 366 407 379 415
Rörelseresultat, EBITDA 28 165 98 92 191 -49 323 268 45 352
Nettoomsättningförändring -14,68% -27,47% 22,55% -9,06% 57,52% -41,41% 1,85% 21,49% -32,49% -%
Du Pont-modellen 2,40% 24,08% 5,64% 5,91% 10,77% -5,41% 17,58% 15,37% 1,89% 24,38%
Vinstmarginal 2,44% 32,23% 5,73% 6,49% 12,64% -7,96% 19,12% 16,57% 2,09% 17,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,58% 106,78% 59,86% 74,90% 71,14% 97,01% 66,88% 58,61% 64,15% 51,65%
Soliditet 60,51% 76,32% 67,59% 78,31% 69,10% 77,22% 70,34% 65,02% 64,16% 72,62%
Kassalikviditet 287,21% 513,80% 304,30% 497,54% 330,75% 465,42% 352,32% 280,49% 368,46% 416,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...