Visa allt om Ärlan Consult AB
Visa allt om Ärlan Consult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 0 -1 0 -12 -12 -5 -5 -3 -3
Resultat efter finansnetto -1 0 -1 0 -12 -12 -5 -5 -3 -3
Årets resultat -1 0 -1 0 -12 -12 -5 -5 -3 -3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Omsättningstillgångar 0 0 0 7 7 7 7 8 7 8
Tillgångar 1 1 1 8 8 8 8 9 8 9
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -731 -732 -731 -730 -776 -776 -765 -759 -754 -750
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 2 2 9 48 48 48 48 48 0
Kortfristiga skulder 731 731 731 730 737 737 724 721 714 760
Skulder och eget kapital 1 1 1 8 8 8 8 9 8 9
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 - - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 0 -1 0 -12 -12 -5 -5 -3 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -73 100,00% -73 200,00% -73 100,00% -9 125,00% -9 700,00% -9 700,00% -9 562,50% -8 433,33% -9 425,00% -8 333,33%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 0,00% 0,96% 0,95% 0,95% 0,97% 1,11% 0,98% 1,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...