Visa allt om AB Karl Hedin Industri
Visa allt om AB Karl Hedin Industri

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 567 14 314 13 640 11 672 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 17 39 94 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -28 -212 -765 -28 -33 -16 -20 -21 -13
Resultat efter finansnetto 77 160 78 079 78 309 77 813 99 230 61 961 65 752 61 655 61 357 -61
Årets resultat 77 023 77 519 77 606 77 353 98 993 61 753 65 688 61 501 61 497 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 881 23 122 21 808 19 523 18 321 18 899 18 899 19 743 19 743 0
Omsättningstillgångar 88 844 87 613 87 721 88 786 85 888 47 684 47 306 42 320 42 236 1 938
Tillgångar 110 725 110 735 109 529 108 309 104 209 66 583 66 205 62 063 61 979 1 938
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 106 679 106 296 105 417 104 451 103 738 66 245 65 994 61 806 61 804 1 607
Obeskattade reserver 1 396 1 381 1 079 656 456 324 207 239 157 297
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 650 3 058 3 033 3 202 15 14 6 18 18 34
Skulder och eget kapital 110 725 110 735 109 529 108 309 104 209 66 583 66 205 62 063 61 979 1 938
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 914 913 914 1 027 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 481 4 591 4 468 3 952 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 196 - - 131 - - - - - -
Sociala kostnader 2 498 2 678 2 558 2 526 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 76 640 76 640 76 640 76 640 76 640 61 500 61 500 61 500 61 500 1 300
Omsättning 13 584 14 353 13 734 11 672 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 10 11 11 10 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 357 1 301 1 240 1 167 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 789 744 722 751 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 240 1 053 -212 -765 -28 -33 -16 -20 -21 -13
Nettoomsättningförändring -5,22% 4,94% 16,86% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 69,69% 70,52% 71,50% 72,33% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 568,76% 545,53% 574,18% 671,15% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 635,32% 590,72% 620,88% 733,24% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,33% 96,96% 97,01% 96,88% 99,87% 99,85% 99,91% 99,86% 99,90% 93,95%
Kassalikviditet 3 352,60% 2 865,04% 2 892,22% 2 772,83% 572 586,67% 340 600,00% 788 433,33% 235 111,11% 234 644,44% 5 700,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...