Visa allt om Aktiebolaget Syntesis

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 160 135 158 127 14 667 564 1 126 732 571
Övrig omsättning 100 60 1 - 60 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 122 13 -38 -21 -96 28 -44 -11 -205 -66
Resultat efter finansnetto 122 14 -44 -21 -96 28 -38 -25 -175 -39
Årets resultat 122 14 -44 -21 -96 28 -38 -25 -175 -39
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 12 19 42 220 50 277 118 222
Omsättningstillgångar 339 350 344 346 268 124 391 200 343 433
Tillgångar 339 354 355 365 310 344 441 477 461 655
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 158 144 189 209 305 277 316 341 516
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 26 62 96
Kortfristiga skulder 60 196 211 177 101 39 163 136 59 43
Skulder och eget kapital 339 354 355 365 310 344 441 477 461 655
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 55 42 0 0 40 37 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 50 60 0 0 8 11 16 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 16 19 17 13 1 2 16 11 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 260 195 159 127 74 667 564 1 126 732 571
Nyckeltal
Antal anställda - 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 135 158 127 14 667 564 1 126 732 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 69 79 72 55 12 23 83 57 -
Rörelseresultat, EBITDA 126 21 -30 -13 -73 66 -24 84 -102 32
Nettoomsättningförändring 18,52% -14,56% 24,41% 807,14% -97,90% 18,26% -49,91% 53,83% 28,20% -%
Du Pont-modellen 35,99% 3,67% -10,70% -5,75% -30,97% 8,14% -8,16% -1,89% -33,84% -5,04%
Vinstmarginal 76,25% 9,63% -24,05% -16,54% -685,71% 4,20% -6,38% -0,80% -21,31% -5,78%
Bruttovinstmarginal 88,75% 94,07% 81,65% 100,00% -64,29% 43,78% 54,43% 82,77% 36,20% 43,78%
Rörelsekapital/omsättning 174,38% 114,07% 84,18% 133,07% 1 192,86% 12,74% 40,43% 5,68% 38,80% 68,30%
Soliditet 82,60% 44,63% 40,56% 51,78% 67,42% 88,66% 62,81% 66,25% 73,97% 78,78%
Kassalikviditet 110,00% 39,29% 29,86% 37,29% 24,75% 130,77% 112,27% 147,06% 228,81% 523,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...