Visa allt om TFSD Lodin AB
Visa allt om TFSD Lodin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 44 39 68 16 0 74 1 1 79 310
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 -2 -1 -1 -15 37 -19 -24 41 -10
Resultat efter finansnetto 3 -2 -1 -1 -15 27 11 -16 32 0
Årets resultat 2 -2 -1 -1 -11 21 11 -16 32 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 12 19 17
Omsättningstillgångar 77 74 78 86 86 159 128 103 142 143
Tillgångar 77 74 78 86 86 159 128 116 161 160
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 75 77 78 80 141 119 108 124 92
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 6 0 0 0 0 5 11
Kortfristiga skulder 0 0 0 2 7 15 9 8 33 58
Skulder och eget kapital 77 74 78 86 86 159 128 116 161 160
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 44 39 68 16 0 74 1 1 79 310
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 -2 -1 -1 -15 37 -19 -17 48 -5
Nettoomsättningförändring 12,82% -42,65% 325,00% -% -100,00% 7 300,00% 0,00% -98,73% -74,52% -%
Du Pont-modellen 3,90% -2,70% -1,28% -1,16% -% 23,27% 10,16% 13,79% 27,95% 5,00%
Vinstmarginal 6,82% -5,13% -1,47% -6,25% -% 50,00% 1 300,00% 1 600,00% 56,96% 2,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 175,00% 189,74% 114,71% 525,00% -% 194,59% 11 900,00% 9 500,00% 137,97% 27,42%
Soliditet 98,70% 101,35% 98,72% 90,70% 93,02% 90,07% 92,97% 93,10% 77,02% 57,50%
Kassalikviditet -% -% -% 4 300,00% 1 228,57% 1 060,00% 1 422,22% 1 287,50% 430,30% 246,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...