Visa allt om Gröna Grannen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 505 330 164 76 125 90 48 150 17 62
Övrig omsättning - - - - 19 135 77 76 74 74
Rörelseresultat (EBIT) -8 -3 -35 -99 4 -5 8 43 -56 50
Resultat efter finansnetto -8 -3 -35 -100 2 -7 9 44 -57 49
Årets resultat -8 -3 -35 -100 2 -7 9 28 -51 49
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 34 46 11 6 0 41 61 6 9
Omsättningstillgångar 226 180 145 71 114 116 69 52 121 160
Tillgångar 249 215 191 82 120 116 110 113 127 169
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 104 107 -4 96 95 101 93 65 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 111 84 85 23 22 9 21 63 53
Skulder och eget kapital 249 215 191 82 120 116 110 113 127 169
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 310 160 99 83 0 0 30 64 30 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 0 - -
Sociala kostnader 108 61 31 26 0 0 5 2 5 3
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 505 330 164 76 144 225 125 226 91 136
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 505 330 164 76 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 438 224 135 111 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 8 -24 -99 4 -5 28 53 -53 58
Nettoomsättningförändring 53,03% 101,22% 115,79% -39,20% 38,89% 87,50% -68,00% 782,35% -72,58% -%
Du Pont-modellen -3,21% -1,40% -18,32% -119,51% 3,33% -4,31% 10,00% 39,82% -43,31% 30,18%
Vinstmarginal -1,58% -0,91% -21,34% -128,95% 3,20% -5,56% 22,92% 30,00% -323,53% 82,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 96,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,60% 20,91% 37,20% -18,42% 72,80% 104,44% 125,00% 20,67% 341,18% 172,58%
Soliditet 48,59% 48,37% 56,02% -4,88% 80,00% 81,90% 91,82% 82,30% 51,18% 68,64%
Kassalikviditet 177,95% 162,16% 172,62% 83,53% 495,65% 613,64% 766,67% 247,62% 192,06% 301,89%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...