Visa allt om Gröna Grannen AB
Visa allt om Gröna Grannen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 852 505 330 164 76 125 90 48 150 17
Övrig omsättning - - - - - 19 135 77 76 74
Rörelseresultat (EBIT) 4 -8 -3 -35 -99 4 -5 8 43 -56
Resultat efter finansnetto 4 -8 -3 -35 -100 2 -7 9 44 -57
Årets resultat 4 -8 -3 -35 -100 2 -7 9 28 -51
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 23 34 46 11 6 0 41 61 6
Omsättningstillgångar 285 226 180 145 71 114 116 69 52 121
Tillgångar 319 249 215 191 82 120 116 110 113 127
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 121 104 107 -4 96 95 101 93 65
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 194 127 111 84 85 23 22 9 21 63
Skulder och eget kapital 319 249 215 191 82 120 116 110 113 127
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 505 310 160 99 83 0 0 30 64 30
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 0 -
Sociala kostnader 170 108 61 31 26 0 0 5 2 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 852 505 330 164 76 144 225 125 226 91
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 426 505 330 164 76 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 348 438 224 135 111 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 17 3 8 -24 -99 4 -5 28 53 -53
Nettoomsättningförändring 68,71% 53,03% 101,22% 115,79% -39,20% 38,89% 87,50% -68,00% 782,35% -%
Du Pont-modellen 1,25% -3,21% -1,40% -18,32% -119,51% 3,33% -4,31% 10,00% 39,82% -43,31%
Vinstmarginal 0,47% -1,58% -0,91% -21,34% -128,95% 3,20% -5,56% 22,92% 30,00% -323,53%
Bruttovinstmarginal 99,88% 100,00% 100,00% 100,00% 96,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,68% 19,60% 20,91% 37,20% -18,42% 72,80% 104,44% 125,00% 20,67% 341,18%
Soliditet 39,18% 48,59% 48,37% 56,02% -4,88% 80,00% 81,90% 91,82% 82,30% 51,18%
Kassalikviditet 146,91% 177,95% 162,16% 172,62% 83,53% 495,65% 613,64% 766,67% 247,62% 192,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...