Visa allt om Topis Aktiebolag
Visa allt om Topis Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 737 4 418 3 884 4 330 3 642 3 541 3 358 3 528 3 288 3 039
Övrig omsättning 34 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 610 -56 107 1 161 552 350 480 482 70 -198
Resultat efter finansnetto 611 -58 109 1 161 552 350 478 483 70 -198
Årets resultat 489 -58 83 853 407 258 353 349 51 177
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 74 3 7 11 15 19 0 0 44
Omsättningstillgångar 4 209 3 585 3 772 3 698 2 782 2 469 2 935 1 820 1 660 1 935
Tillgångar 4 266 3 659 3 775 3 705 2 793 2 484 2 954 1 820 1 660 1 978
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 634 3 145 3 203 3 120 2 267 1 861 1 603 1 249 901 849
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 632 514 572 585 526 624 1 351 570 760 1 129
Skulder och eget kapital 4 266 3 659 3 775 3 705 2 793 2 484 2 954 1 820 1 660 1 978
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 344 298 330 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 165 1 115 1 117 1 086 1 067 1 120 679 663 699 854
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 373 349 354 361 344 353 317 313 341 363
Utdelning till aktieägare 2 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 771 4 418 3 884 4 330 3 642 3 541 3 358 3 528 3 288 3 039
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 579 1 473 1 295 1 443 1 214 1 180 1 119 1 176 1 096 760
Personalkostnader per anställd (tkr) 517 496 515 492 474 496 480 435 456 379
Rörelseresultat, EBITDA 628 -37 111 1 165 556 354 481 482 96 -157
Nettoomsättningförändring 7,22% 13,75% -10,30% 18,89% 2,85% 5,45% -4,82% 7,30% 8,19% -%
Du Pont-modellen 14,32% -1,53% 2,86% 31,34% 19,76% 14,09% 16,25% 26,54% 4,28% -9,96%
Vinstmarginal 12,90% -1,27% 2,78% 26,81% 15,16% 9,88% 14,29% 13,69% 2,16% -6,48%
Bruttovinstmarginal 75,58% 67,36% 69,46% 72,89% 69,17% 68,03% 74,72% 66,01% 62,71% 62,65%
Rörelsekapital/omsättning 75,51% 69,51% 82,39% 71,89% 61,94% 52,10% 47,17% 35,43% 27,37% 26,52%
Soliditet 85,19% 85,95% 84,85% 84,21% 81,17% 74,92% 54,27% 68,63% 54,28% 42,92%
Kassalikviditet 429,27% 440,08% 447,20% 432,48% 372,81% 270,03% 147,59% 181,05% 118,82% 89,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...