Visa allt om Aktiebolaget Biometric

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 18 0 0 1 0 0 0 102
Övrig omsättning 151 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 101 -14 5 -19 -16 -38 -36 -43 -68 44
Resultat efter finansnetto 102 -4 9 -23 -2 -10 -69 -48 -25 126
Årets resultat 71 -4 9 -23 18 19 -49 -27 19 110
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 108 98 109 177 303 419 583 673 487
Omsättningstillgångar 318 70 34 14 19 22 36 33 86 380
Tillgångar 467 178 132 123 196 325 455 616 759 867
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 182 111 115 106 179 287 388 530 646 691
Obeskattade reserver 19 0 0 0 0 20 49 69 96 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 266 67 17 17 17 17 17 17 17 35
Skulder och eget kapital 467 178 132 123 196 325 455 616 759 867
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06
2010-06
2009-06 2008-06 2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 127 120 92 89 65
Omsättning 151 0 18 0 0 1 0 0 0 102
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 101 -14 5 -19 -16 -36 -31 -38 -63 49
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -% -100,00% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% 7,58% -% -% 4,62% -% -% -% 14,99%
Vinstmarginal -% -% 55,56% -% -% 1 500,00% -% -% -% 127,45%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% -% 0,00% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 94,44% -% -% 500,00% -% -% -% 338,24%
Soliditet 42,15% 62,36% 87,12% 86,18% 91,33% 92,84% 93,03% 94,10% 94,22% 91,33%
Kassalikviditet 81,95% 104,48% 200,00% 82,35% 111,76% 129,41% 205,88% 188,24% 500,00% 1 082,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...