Visa allt om Aktiebolaget Biometric
Visa allt om Aktiebolaget Biometric

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 785 0 0 18 0 0 1 0 0 0
Övrig omsättning - 151 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 474 101 -14 5 -19 -16 -38 -36 -43 -68
Resultat efter finansnetto 474 102 -4 9 -23 -2 -10 -69 -48 -25
Årets resultat 278 71 -4 9 -23 18 19 -49 -27 19
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 149 108 98 109 177 303 419 583 673
Omsättningstillgångar 858 318 70 34 14 19 22 36 33 86
Tillgångar 1 007 467 178 132 123 196 325 455 616 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 461 182 111 115 106 179 287 388 530 646
Obeskattade reserver 137 19 0 0 0 0 20 49 69 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 410 266 67 17 17 17 17 17 17 17
Skulder och eget kapital 1 007 467 178 132 123 196 325 455 616 759
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 2011-06
2010-06
2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 50 127 120 92 89
Omsättning 785 151 0 18 0 0 1 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 474 101 -14 5 -19 -16 -36 -31 -38 -63
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 47,07% -% -% 7,58% -% -% 4,62% -% -% -%
Vinstmarginal 60,38% -% -% 55,56% -% -% 1 500,00% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 66,11% -% -% 100,00% -% -% 0,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 57,07% -% -% 94,44% -% -% 500,00% -% -% -%
Soliditet 56,39% 42,15% 62,36% 87,12% 86,18% 91,33% 92,84% 93,03% 94,10% 94,22%
Kassalikviditet 185,37% 81,95% 104,48% 200,00% 82,35% 111,76% 129,41% 205,88% 188,24% 500,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...