Visa allt om Gösta Pettersson Bil AB
Visa allt om Gösta Pettersson Bil AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 233 7 747 8 823 7 317 6 314 8 670 7 748 4 527 3 564 1 540
Övrig omsättning - - - - - - - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 48 147 87 209 56 257 321 154 -99 -178
Resultat efter finansnetto 47 144 86 206 55 247 302 135 -120 -197
Årets resultat 34 77 40 106 25 133 302 135 -120 -197
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 33 43 0 0 0 0 2 4 5
Omsättningstillgångar 1 792 1 781 1 634 1 720 1 444 1 445 1 230 785 874 924
Tillgångar 1 816 1 814 1 677 1 720 1 444 1 445 1 231 787 878 929
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 030 997 920 880 774 750 617 438 303 423
Obeskattade reserver 206 208 168 137 81 64 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 424 424 424 474 399 399 399 304 529 475
Kortfristiga skulder 155 186 166 229 190 232 215 45 45 32
Skulder och eget kapital 1 816 1 814 1 677 1 720 1 444 1 445 1 231 787 878 929
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 100 - - - 100 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 100 100 100 - 100 0 - - 0
Löner till övriga anställda 100 - - - 100 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 40 31 27 31 15 15 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0
Omsättning 7 233 7 747 8 823 7 317 6 314 8 670 7 748 4 527 3 564 1 542
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 233 7 747 8 823 7 317 6 314 8 670 - - - 1 540
Personalkostnader per anställd (tkr) 140 131 127 131 127 130 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 58 157 92 209 56 257 323 156 -97 -176
Nettoomsättningförändring -6,63% -12,20% 20,58% 15,89% -27,17% 11,90% 71,15% 27,02% 131,43% -%
Du Pont-modellen 2,64% 8,16% 5,19% 12,15% 3,88% 17,79% 26,08% 19,82% -11,16% -19,05%
Vinstmarginal 0,66% 1,91% 0,99% 2,86% 0,89% 2,96% 4,14% 3,45% -2,75% -11,49%
Bruttovinstmarginal 7,48% 8,52% 6,42% 8,69% 7,76% 7,55% 9,11% 9,37% 2,53% -4,94%
Rörelsekapital/omsättning 22,63% 20,59% 16,64% 20,38% 19,86% 13,99% 13,10% 16,35% 23,26% 57,92%
Soliditet 65,57% 63,91% 62,67% 57,03% 57,74% 55,17% 50,12% 55,65% 34,51% 45,53%
Kassalikviditet 468,39% 558,60% 482,53% 383,84% 342,63% 440,09% 99,07% 511,11% 20,00% 196,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...