Visa allt om Birgit Rytteke AB
Visa allt om Birgit Rytteke AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 082 10 105 9 562 9 971 10 330 11 269 12 715 12 341 12 359 10 831
Övrig omsättning 2 015 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 120 1 328 693 194 309 794 813 877 1 366 1 094
Resultat efter finansnetto 2 233 1 384 817 306 531 782 892 1 049 1 713 1 300
Årets resultat 1 737 1 076 597 221 425 567 651 766 1 375 989
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 286 2 224 1 681 2 126 2 129 3 171 2 424 2 580 3 611 3 916
Omsättningstillgångar 4 945 5 862 5 765 5 040 5 082 4 257 5 145 5 232 3 876 3 381
Tillgångar 9 231 8 086 7 446 7 166 7 211 7 428 7 570 7 812 7 487 7 297
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 850 7 113 6 536 6 140 6 319 6 394 6 427 6 476 6 210 5 815
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 17 17 108
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 381 973 909 1 027 892 1 035 1 143 1 319 1 260 1 374
Skulder och eget kapital 9 231 8 086 7 446 7 166 7 211 7 428 7 570 7 812 7 487 7 297
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 392 379 379 392 336 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 719 976 1 341 1 636 1 269 1 249 1 230 1 082 1 043 874
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 237 366 504 606 599 571 612 585 528 440
Utdelning till aktieägare 8 700 0 500 200 400 500 600 700 500 980
Omsättning 7 097 10 105 9 562 9 971 10 330 11 269 12 715 12 341 12 359 10 831
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 016 2 021 1 912 1 662 1 722 1 878 2 119 2 057 2 060 2 166
Personalkostnader per anställd (tkr) 206 289 378 374 382 377 384 375 328 342
Rörelseresultat, EBITDA 2 120 1 357 723 225 353 836 905 963 1 528 1 350
Nettoomsättningförändring -49,71% 5,68% -4,10% -3,48% -8,33% -11,37% 3,03% -0,15% 14,11% -%
Du Pont-modellen 24,19% 17,14% 11,01% 4,33% 7,36% 10,72% 11,92% 13,44% 23,17% 17,99%
Vinstmarginal 43,94% 13,72% 8,58% 3,11% 5,14% 7,06% 7,09% 8,51% 14,04% 12,12%
Bruttovinstmarginal 39,75% 40,48% 40,08% 38,45% 40,21% 39,11% 38,29% 39,53% 39,58% 41,14%
Rörelsekapital/omsättning 89,81% 48,38% 50,78% 40,25% 40,56% 28,59% 31,47% 31,71% 21,17% 18,53%
Soliditet 95,87% 87,97% 87,78% 85,68% 87,63% 86,08% 84,90% 83,05% 83,11% 80,76%
Kassalikviditet 1 297,90% 453,34% 472,28% 350,73% 411,43% 286,38% 321,17% 284,15% 209,21% 159,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...