Visa allt om Vaxö Godsfrakt Aktiebolag
Visa allt om Vaxö Godsfrakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 713 5 362 4 948 4 712 4 541 4 516 4 033 4 419 4 098 4 955
Övrig omsättning - 144 9 12 62 21 6 6 34 1
Rörelseresultat (EBIT) -397 568 75 -98 229 -25 45 4 33 -93
Resultat efter finansnetto -425 562 68 -123 203 -39 15 -18 23 -128
Årets resultat 1 74 10 -1 25 -39 10 13 57 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 710 2 006 1 365 1 493 1 654 1 291 1 401 1 478 562 694
Omsättningstillgångar 774 1 164 818 493 566 549 480 862 739 682
Tillgångar 2 484 3 170 2 183 1 985 2 220 1 840 1 881 2 340 1 300 1 376
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 413 413 338 328 330 305 344 334 321 264
Obeskattade reserver 140 568 106 53 178 0 0 0 37 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 409 558 60 219 419 432 595 788 91 132
Kortfristiga skulder 1 522 1 632 1 678 1 385 1 293 1 103 943 1 218 851 880
Skulder och eget kapital 2 484 3 170 2 183 1 985 2 220 1 840 1 881 2 340 1 300 1 376
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 13 0 0 0 10
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 925 2 285 2 377 2 120 1 962 2 005 1 795 1 804 1 802 1 678
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 37 80 -
Sociala kostnader 841 715 661 656 635 609 597 580 498 879
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 713 5 506 4 957 4 724 4 603 4 537 4 039 4 425 4 132 4 956
Nyckeltal
Antal anställda 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 635 670 550 524 505 502 448 491 455 551
Personalkostnader per anställd (tkr) 421 383 345 313 295 299 271 282 265 266
Rörelseresultat, EBITDA -94 785 263 86 386 107 180 38 184 123
Nettoomsättningförändring 6,55% 8,37% 5,01% 3,77% 0,55% 11,98% -8,74% 7,83% -17,30% -%
Du Pont-modellen -15,98% 18,30% 3,94% -4,63% 10,86% -0,87% 2,98% 0,56% 3,08% -6,32%
Vinstmarginal -6,95% 10,82% 1,74% -1,95% 5,31% -0,35% 1,39% 0,29% 0,98% -1,76%
Bruttovinstmarginal 72,82% 74,69% 73,95% 67,66% 73,66% 68,67% 72,90% 67,10% 69,40% 64,38%
Rörelsekapital/omsättning -13,09% -8,73% -17,38% -18,93% -16,01% -12,27% -11,48% -8,06% -2,73% -4,00%
Soliditet 21,02% 27,00% 19,27% 18,49% 20,77% 16,58% 18,29% 14,27% 26,74% 24,42%
Kassalikviditet 44,02% 60,11% 48,39% 35,02% 43,16% 48,96% 48,89% 69,79% 85,08% 75,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...