Visa allt om Ågrens Väghyvel Aktiebolag
Visa allt om Ågrens Väghyvel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 621 786 943 1 687 1 239 1 456 964 755 766 855
Övrig omsättning 85 - 201 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 264 -197 165 390 252 514 150 31 59 105
Resultat efter finansnetto 305 -197 165 388 251 511 149 39 66 106
Årets resultat 237 2 103 230 136 280 81 21 36 68
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 350 507 668 230 151 89 111 148 167
Omsättningstillgångar 1 378 745 904 852 797 1 186 707 530 489 480
Tillgångar 1 378 1 095 1 411 1 519 1 027 1 337 796 642 637 647
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 840 604 702 800 669 834 604 523 527 541
Obeskattade reserver 194 194 396 365 290 226 97 59 49 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 251 251 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 47 314 355 68 277 95 60 62 73
Skulder och eget kapital 1 378 1 095 1 411 1 519 1 027 1 337 796 642 637 647
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 261 0 0 241 234 229 222 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 127 264 0 344 244 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 59 120 120 148 123 123 119 117 101 94
Utdelning till aktieägare 0 0 100 200 100 300 50 0 25 50
Omsättning 706 786 1 144 1 687 1 239 1 456 964 755 766 855
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 621 786 943 1 687 1 239 1 456 964 755 766 855
Personalkostnader per anställd (tkr) 186 386 387 493 373 372 356 350 336 328
Rörelseresultat, EBITDA 273 -40 326 552 298 537 172 54 121 164
Nettoomsättningförändring -20,99% -16,65% -44,10% 36,16% -14,90% 51,04% 27,68% -1,44% -10,41% -%
Du Pont-modellen 22,13% -17,90% 11,76% 25,67% 24,54% 38,44% 18,97% 6,39% 10,68% 16,69%
Vinstmarginal 49,11% -24,94% 17,60% 23,12% 20,34% 35,30% 15,66% 5,43% 8,88% 12,63%
Bruttovinstmarginal 78,58% 68,45% 100,00% 71,43% 68,20% 71,50% 66,49% 69,01% 71,67% 69,12%
Rörelsekapital/omsättning 207,09% 88,80% 62,57% 29,46% 58,84% 62,43% 63,49% 62,25% 55,74% 47,60%
Soliditet 71,94% 68,98% 71,64% 70,38% 85,95% 74,84% 84,86% 88,08% 88,27% 87,29%
Kassalikviditet 1 497,83% 1 585,11% 287,90% 240,00% 1 172,06% 428,16% 744,21% 883,33% 788,71% 657,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...