Visa allt om Ove-Foto i Klippan Aktiebolag
Visa allt om Ove-Foto i Klippan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 035 962 1 084 1 101 1 231 1 409 1 508 1 381 1 564 1 539
Övrig omsättning 27 - - - - - - 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 7 30 -1 78 -35 58 -16 -38 -29
Resultat efter finansnetto 22 7 31 0 79 -38 56 -17 -39 -32
Årets resultat 17 5 24 0 75 -38 56 -17 -39 -32
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 9 18 28 40
Omsättningstillgångar 459 422 468 433 465 399 450 321 366 434
Tillgångar 459 422 468 433 465 400 459 339 394 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 364 347 342 317 317 242 285 229 246 285
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 95 75 126 115 148 158 174 109 148 188
Skulder och eget kapital 459 422 468 433 465 400 459 339 394 473
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 226 210 240 240 212
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 261 228 220 220 211 0 0 0 1 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 120 109 109 97 86 101 96 108 113 70
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 062 962 1 084 1 101 1 231 1 409 1 508 1 387 1 564 1 539
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 035 962 1 084 1 101 1 231 1 409 1 508 1 381 1 564 1 539
Personalkostnader per anställd (tkr) 381 339 331 320 298 328 306 349 355 291
Rörelseresultat, EBITDA 22 7 30 -1 79 -27 66 -6 -26 -15
Nettoomsättningförändring 7,59% -11,25% -1,54% -10,56% -12,63% -6,56% 9,20% -11,70% 1,62% -%
Du Pont-modellen 4,79% 1,66% 6,62% 0,00% 16,99% -8,75% 12,64% -4,42% -9,39% -6,13%
Vinstmarginal 2,13% 0,73% 2,86% 0,00% 6,42% -2,48% 3,85% -1,09% -2,37% -1,88%
Bruttovinstmarginal 55,94% 55,61% 55,90% 49,14% 47,28% 37,62% 40,58% 42,65% 38,11% 36,13%
Rörelsekapital/omsättning 35,17% 36,07% 31,55% 28,88% 25,75% 17,10% 18,30% 15,35% 13,94% 15,98%
Soliditet 79,30% 82,23% 73,08% 73,21% 68,17% 60,50% 62,09% 67,55% 62,44% 60,25%
Kassalikviditet 292,63% 322,67% 237,30% 227,83% 188,51% 151,90% 162,07% 170,64% 121,62% 138,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...