Visa allt om Rör- och Oljeservice i Hagfors Aktiebolag
Visa allt om Rör- och Oljeservice i Hagfors Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08 2003-08 2002-08 2001-08
Nettoomsättning 8 195 6 485 7 242 8 363 8 779 7 618 7 282 11 042 12 209 10 946
Övrig omsättning 32 - - 34 - 144 12 - - 25
Rörelseresultat (EBIT) -56 -733 -352 545 419 435 377 282 444 115
Resultat efter finansnetto -225 -871 -477 468 384 212 103 96 235 -46
Årets resultat -225 -871 -213 241 247 112 83 96 -4 -46
Balansräkningar (tkr)
2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08 2003-08 2002-08 2001-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 64 93 101 305 224 277 408 458 469
Omsättningstillgångar 1 403 1 903 2 668 2 876 2 801 2 372 2 475 3 210 3 518 2 469
Tillgångar 1 440 1 968 2 760 2 977 3 106 2 597 2 752 3 618 3 976 2 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -826 -601 271 484 367 335 223 210 222 226
Obeskattade reserver 0 0 0 264 139 65 11 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 786 1 020 943 750 1 047 953 950 1 095 1 414 763
Kortfristiga skulder 1 480 1 548 1 547 1 479 1 552 1 243 1 569 2 313 2 340 1 948
Skulder och eget kapital 1 440 1 968 2 760 2 977 3 106 2 597 2 752 3 618 3 976 2 937
Löner & utdelning (tkr)
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
2004-08
2003-08
2002-08
2001-08
Löner till styrelse & VD 182 152 223 395 337 379 444 482 494 408
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 655 1 955 1 748 1 107 1 802 1 203 1 302 2 087 2 292 2 464
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - 0 0 0
Sociala kostnader 757 744 730 562 699 599 661 779 916 1 067
Utdelning till aktieägare 0 0 0 20 125 215 0 0 0 0
Omsättning 8 227 6 485 7 242 8 397 8 779 7 762 7 294 11 042 12 209 10 971
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 7 6 8 6 7 10 11 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 366 926 1 035 1 394 1 097 1 270 1 040 1 104 1 110 842
Personalkostnader per anställd (tkr) 491 370 378 344 361 389 365 353 356 312
Rörelseresultat, EBITDA -28 -705 -318 580 463 487 447 361 533 190
Nettoomsättningförändring 26,37% -10,45% -13,40% -4,74% 15,24% 4,61% -34,05% -9,56% 11,54% -%
Du Pont-modellen -3,75% -37,09% -12,64% 18,37% 16,42% 16,94% 10,61% 7,99% 11,34% 4,02%
Vinstmarginal -0,66% -11,26% -4,82% 6,54% 5,81% 5,78% 4,01% 2,62% 3,69% 1,08%
Bruttovinstmarginal 52,23% 49,14% 50,23% 55,85% 50,78% 51,29% 50,81% 48,24% 44,30% 52,38%
Rörelsekapital/omsättning -0,94% 5,47% 15,48% 16,70% 14,23% 14,82% 12,44% 8,12% 9,65% 4,76%
Soliditet -57,36% -30,54% 9,82% 22,64% 15,04% 14,70% 8,39% 5,80% 5,58% 7,69%
Kassalikviditet 37,70% 44,70% 47,71% 66,26% 62,76% 57,84% 49,27% 77,56% 67,82% 78,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...