Visa allt om Gunnars Potatis Aktiebolag
Visa allt om Gunnars Potatis Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 447 8 696 7 859 10 255 7 586 10 307 11 577 12 466 16 075 16 259
Övrig omsättning 8 9 8 215 193 586 633 444 246 1 013
Rörelseresultat (EBIT) 1 063 1 640 -349 351 -825 40 1 053 2 756 1 787 3 596
Resultat efter finansnetto 892 1 803 -546 1 498 -128 -5 1 531 2 951 1 642 4 045
Årets resultat 832 1 595 43 832 6 1 341 1 552 2 135 1 513 1 909
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 074 28 666 28 681 4 063 3 624 1 775 1 618 1 333 1 957 2 428
Omsättningstillgångar 2 006 4 217 2 636 21 513 20 817 22 095 23 675 23 264 21 310 19 457
Tillgångar 32 081 32 883 31 316 25 576 24 441 23 870 25 293 24 598 23 267 21 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 211 11 600 11 105 12 563 11 731 13 225 11 884 12 133 9 997 10 484
Obeskattade reserver 1 456 1 636 1 937 2 579 2 194 2 423 4 373 5 108 5 114 5 735
Avsättningar (tkr) 6 739 6 739 6 739 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 675 12 909 11 536 10 436 10 516 8 222 9 036 7 358 8 156 5 667
Skulder och eget kapital 32 081 32 883 31 316 25 576 24 441 23 870 25 293 24 598 23 267 21 886
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 680 587 645 550
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 178 1 375 1 259 1 277 1 254 667 735 771 727
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 251 441 475 490 550 583 601 605 556
Utdelning till aktieägare 890 1 220 1 100 0 0 1 500 0 1 800 0 2 000
Omsättning 8 455 8 705 7 867 10 470 7 779 10 893 12 210 12 910 16 321 17 272
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 112 2 174 1 965 2 564 1 897 2 061 2 315 2 493 2 679 2 710
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 366 490 478 503 413 446 436 380 349
Rörelseresultat, EBITDA 1 472 2 150 367 981 -183 875 1 804 3 426 2 464 4 129
Nettoomsättningförändring -2,86% 10,65% -23,36% 35,18% -26,40% -10,97% -7,13% -22,45% -1,13% -%
Du Pont-modellen 3,51% 6,19% -1,07% 6,85% 0,53% 0,96% 7,10% 14,05% 8,65% 19,59%
Vinstmarginal 13,32% 23,42% -4,26% 17,08% 1,70% 2,22% 15,52% 27,72% 12,52% 26,37%
Bruttovinstmarginal 57,04% 64,29% 52,78% 53,10% 45,53% 42,70% 43,98% 54,53% 40,04% 42,99%
Rörelsekapital/omsättning -126,31% -99,95% -113,25% 108,02% 135,79% 134,60% 126,45% 127,60% 81,83% 84,81%
Soliditet 38,49% 39,16% 40,29% 56,99% 54,61% 62,89% 59,73% 64,63% 58,79% 66,77%
Kassalikviditet 13,71% 30,09% 19,69% 203,32% 194,83% 265,13% 257,40% 313,26% 257,32% 339,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...