Visa allt om Gunnars Potatis Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 696 7 859 10 255 7 586 10 307 11 577 12 466 16 075 16 259 14 276
Övrig omsättning 9 8 215 193 586 633 444 246 1 013 279
Rörelseresultat (EBIT) 1 640 -349 351 -825 40 1 053 2 756 1 787 3 596 2 332
Resultat efter finansnetto 1 803 -546 1 498 -128 -5 1 531 2 951 1 642 4 045 2 233
Årets resultat 1 595 43 832 6 1 341 1 552 2 135 1 513 1 909 1 466
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 666 28 681 4 063 3 624 1 775 1 618 1 333 1 957 2 428 969
Omsättningstillgångar 4 217 2 636 21 513 20 817 22 095 23 675 23 264 21 310 19 457 18 352
Tillgångar 32 883 31 316 25 576 24 441 23 870 25 293 24 598 23 267 21 886 19 320
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 600 11 105 12 563 11 731 13 225 11 884 12 133 9 997 10 484 9 575
Obeskattade reserver 1 636 1 937 2 579 2 194 2 423 4 373 5 108 5 114 5 735 4 495
Avsättningar (tkr) 6 739 6 739 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 909 11 536 10 436 10 516 8 222 9 036 7 358 8 156 5 667 5 251
Skulder och eget kapital 32 883 31 316 25 576 24 441 23 870 25 293 24 598 23 267 21 886 19 320
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 680 587 645 550 655
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 178 1 375 1 259 1 277 1 254 667 735 771 727 777
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 251 441 475 490 550 583 601 605 556 584
Utdelning till aktieägare 1 220 1 100 0 0 1 500 0 1 800 0 2 000 1 000
Omsättning 8 705 7 867 10 470 7 779 10 893 12 210 12 910 16 321 17 272 14 555
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 174 1 965 2 564 1 897 2 061 2 315 2 493 2 679 2 710 2 379
Personalkostnader per anställd (tkr) 366 490 478 503 413 446 436 380 349 400
Rörelseresultat, EBITDA 2 150 367 981 -183 875 1 804 3 426 2 464 4 129 2 656
Nettoomsättningförändring 10,65% -23,36% 35,18% -26,40% -10,97% -7,13% -22,45% -1,13% 13,89% -%
Du Pont-modellen 6,19% -1,07% 6,85% 0,53% 0,96% 7,10% 14,05% 8,65% 19,59% 12,37%
Vinstmarginal 23,42% -4,26% 17,08% 1,70% 2,22% 15,52% 27,72% 12,52% 26,37% 16,73%
Bruttovinstmarginal 64,29% 52,78% 53,10% 45,53% 42,70% 43,98% 54,53% 40,04% 42,99% 44,44%
Rörelsekapital/omsättning -99,95% -113,25% 108,02% 135,79% 134,60% 126,45% 127,60% 81,83% 84,81% 91,77%
Soliditet 39,16% 40,29% 56,99% 54,61% 62,89% 59,73% 64,63% 58,79% 66,77% 66,31%
Kassalikviditet 30,09% 19,69% 203,32% 194,83% 265,13% 257,40% 313,26% 257,32% 339,49% 344,60%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...