Visa allt om Kemppi Sverige Aktiebolag
Visa allt om Kemppi Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 58 460 56 957 54 770 56 898 66 971 56 955 47 726 78 095 80 326 72 936
Övrig omsättning 114 - - - 70 146 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 903 5 989 5 801 5 373 8 927 4 628 1 699 11 139 14 238 11 207
Resultat efter finansnetto 3 904 5 994 5 823 5 430 9 025 4 636 1 710 11 330 14 368 11 240
Årets resultat 2 942 5 068 4 500 3 930 6 687 3 028 1 161 8 097 10 288 8 083
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 270 622 977 1 426 931 931 203 115 45 67
Omsättningstillgångar 11 348 12 002 10 048 11 928 19 049 14 098 10 772 17 640 19 469 16 414
Tillgångar 11 618 12 624 11 025 13 354 19 980 15 029 10 975 17 755 19 514 16 481
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 416 6 474 5 906 5 205 7 975 4 788 2 760 9 599 11 502 9 314
Obeskattade reserver 0 0 382 363 300 264 45 25 16 25
Avsättningar (tkr) 0 324 399 344 261 254 181 198 122 67
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 202 5 826 4 338 7 442 11 444 9 723 7 989 7 933 7 874 7 075
Skulder och eget kapital 11 618 12 624 11 025 13 354 19 980 15 029 10 975 17 755 19 514 16 481
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 395 966 887 1 007 962 865 831 888 852 869
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 5 183 5 059 5 242 5 508 5 829 5 123 5 129 4 875 4 684 4 947
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 2 811 3 202 3 098 3 306 3 420 3 045 2 754 3 786 2 475 2 963
Utdelning till aktieägare 3 000 5 000 4 500 3 800 6 700 3 500 1 000 8 000 10 000 8 100
Omsättning 58 574 56 957 54 770 56 898 67 041 57 101 47 726 78 095 80 326 72 936
Nyckeltal
Antal anställda 10 10 11 12 13 14 13 12 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 846 5 696 4 979 4 742 5 152 4 068 3 671 6 508 6 694 5 610
Personalkostnader per anställd (tkr) 849 918 836 815 796 663 663 790 688 690
Rörelseresultat, EBITDA 4 381 6 640 6 132 5 701 9 163 4 796 1 728 11 168 14 284 11 256
Nettoomsättningförändring 2,64% 3,99% -3,74% -15,04% 17,59% 19,34% -38,89% -2,78% 10,13% -%
Du Pont-modellen 33,62% 47,53% 52,84% 40,67% 45,21% 30,90% 15,90% 64,27% 73,65% 68,24%
Vinstmarginal 6,68% 10,53% 10,64% 9,55% 13,49% 8,15% 3,66% 14,61% 17,89% 15,42%
Bruttovinstmarginal 33,15% 39,01% 38,83% 37,61% 37,40% 33,72% 32,19% 35,03% 34,52% 33,88%
Rörelsekapital/omsättning 7,09% 10,84% 10,43% 7,88% 11,36% 7,68% 5,83% 12,43% 14,43% 12,80%
Soliditet 38,01% 51,28% 56,27% 40,98% 41,02% 33,15% 25,45% 54,17% 59,00% 56,62%
Kassalikviditet 141,66% 184,65% 205,60% 150,97% 159,90% 137,74% 119,01% 207,24% 229,03% 215,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...