Visa allt om Skaraborgs Gasol Östra AB
Visa allt om Skaraborgs Gasol Östra AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 275 1 601 1 251 1 199 217 20 90 100 112 80
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 456 326 247 260 85 -31 -9 19 49 21
Resultat efter finansnetto 393 260 174 182 46 -31 -9 19 52 22
Årets resultat 55 46 27 182 46 -31 -9 19 52 22
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 821 2 264 2 349 1 879 1 913 346 357 404 441 459
Omsättningstillgångar 621 575 393 540 223 187 234 347 265 235
Tillgångar 2 442 2 840 2 742 2 419 2 136 533 592 751 706 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 574 519 474 447 265 519 550 654 686 654
Obeskattade reserver 243 204 148 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 240 1 318 1 403 1 488 1 605 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 386 799 719 485 266 14 41 97 20 40
Skulder och eget kapital 2 442 2 840 2 742 2 419 2 136 533 592 751 706 694
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 300 0 50 51 20
Omsättning 2 275 1 601 1 251 1 199 217 20 90 100 112 80
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 523 411 286 260 119 -20 25 56 83 55
Nettoomsättningförändring 42,10% 27,98% 4,34% 452,53% 985,00% -77,78% -10,00% -10,71% 40,00% -%
Du Pont-modellen 18,67% 11,48% 9,01% 10,75% 3,98% -5,82% -1,52% 2,53% 7,37% 3,17%
Vinstmarginal 20,04% 20,36% 19,74% 21,68% 39,17% -155,00% -10,00% 19,00% 46,43% 27,50%
Bruttovinstmarginal 50,46% 47,22% 31,89% 33,86% 82,03% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,33% -13,99% -26,06% 4,59% -19,82% 865,00% 214,44% 250,00% 218,75% 243,75%
Soliditet 31,27% 23,88% 21,50% 18,48% 12,41% 97,37% 92,91% 87,08% 97,17% 94,24%
Kassalikviditet 122,28% 46,68% 41,03% 82,68% 46,99% 1 335,71% 570,73% 357,73% 1 325,00% 587,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...