Visa allt om Örebro Bilcenter Aktiebolag
Visa allt om Örebro Bilcenter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 206 835 188 632 167 324 191 514 159 999 165 196 140 522 142 398 153 221 148 496
Övrig omsättning 203 258 - 106 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 645 4 541 1 496 2 402 3 729 5 966 5 023 2 742 3 735 4 066
Resultat efter finansnetto 6 404 5 012 1 714 2 023 2 853 5 984 5 335 1 648 3 289 4 000
Årets resultat 3 440 3 800 1 971 974 738 2 736 3 126 1 591 1 534 2 102
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 346 31 642 20 053 28 139 25 049 23 003 19 497 19 410 21 354 20 142
Omsättningstillgångar 33 256 35 159 53 402 48 607 40 074 46 229 33 410 43 728 44 832 42 296
Tillgångar 58 602 66 801 73 455 76 746 65 123 69 232 52 907 63 138 66 186 62 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 125 9 685 7 885 5 914 9 940 14 202 12 466 10 340 9 749 9 216
Obeskattade reserver 12 823 14 864 14 730 15 538 14 844 13 120 10 866 9 713 10 488 9 314
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 861 9 178 28 262 30 739 22 869 24 332 14 077 27 795 27 399 25 858
Kortfristiga skulder 27 793 33 074 22 578 24 555 17 470 17 578 15 498 15 290 18 550 18 050
Skulder och eget kapital 58 602 66 801 73 455 76 746 65 123 69 232 52 907 63 138 66 186 62 438
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 982 916 1 549 2 097 2 046 2 169 1 915 1 577 1 494 1 438
Varav tantiem till styrelse & VD - 41 - 65 - 233 178 32 45 264
Löner till övriga anställda 10 894 10 423 9 483 8 727 7 735 6 754 5 685 5 515 5 825 5 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 5 049 4 893 4 580 4 575 4 183 3 857 3 213 3 045 3 092 2 785
Utdelning till aktieägare 0 5 000 2 000 0 5 000 5 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Omsättning 207 038 188 890 167 324 191 620 159 999 165 196 140 522 142 398 153 221 148 496
Nyckeltal
Antal anställda 33 32 32 33 32 30 27 27 28 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 268 5 895 5 229 5 803 5 000 5 507 5 205 5 274 5 472 5 500
Personalkostnader per anställd (tkr) 525 511 494 479 448 442 414 393 386 367
Rörelseresultat, EBITDA 9 474 9 309 7 173 9 012 9 036 11 237 10 118 7 955 8 801 9 440
Nettoomsättningförändring 9,65% 12,73% -12,63% 19,70% -3,15% 17,56% -1,32% -7,06% 3,18% -%
Du Pont-modellen 11,50% 8,60% 4,01% 4,44% 6,31% 9,47% 11,23% 5,89% 7,01% 7,93%
Vinstmarginal 3,26% 3,05% 1,76% 1,78% 2,57% 3,97% 4,23% 2,61% 3,03% 3,33%
Bruttovinstmarginal 19,58% 20,66% 21,36% 20,24% 21,19% 20,86% 21,15% 18,37% 18,19% 18,14%
Rörelsekapital/omsättning 2,64% 1,11% 18,42% 12,56% 14,13% 17,34% 12,75% 19,97% 17,15% 16,33%
Soliditet 30,93% 31,85% 26,38% 22,63% 32,06% 34,48% 38,70% 27,45% 26,14% 25,50%
Kassalikviditet 55,05% 55,17% 137,29% 114,02% 103,25% 124,08% 108,67% 132,81% 121,07% 100,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...