Visa allt om Hjärups Uthyrningstjänst Aktiebolag
Visa allt om Hjärups Uthyrningstjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -23 -17 -17 -22 -23 -23 -47 -57 -60
Resultat efter finansnetto 16 -33 65 84 -317 170 -33 3 -320 742
Årets resultat 16 -33 64 84 -317 166 3 20 -282 832
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 188 168 961 713 629 943 1 192 1 315 1 475 1 951
Omsättningstillgångar 850 855 95 280 338 474 51 90 61 50
Tillgångar 1 038 1 023 1 056 993 967 1 417 1 243 1 405 1 537 2 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 031 1 015 1 048 984 961 1 398 1 232 1 349 1 459 1 860
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 49 67 108
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 8 9 8 7 19 10 7 11 33
Skulder och eget kapital 1 038 1 023 1 056 993 967 1 417 1 243 1 405 1 537 2 001
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 60 120 0 120 130 120
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -18 -23 -17 -17 -22 -23 -23 -47 -57 -60
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,33% 99,22% 99,24% 99,09% 99,38% 98,66% 99,12% 98,53% 98,06% 96,84%
Kassalikviditet 12 142,86% 10 687,50% 1 055,56% 3 500,00% 4 828,57% 2 494,74% 510,00% 1 285,71% 554,55% 151,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...