Visa allt om Top Cote AB
Visa allt om Top Cote AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 111 113 110 112 106 150 21 67 470 493
Övrig omsättning 2 12 130 - - - 332 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 47 47 51 12 -3 -3 162 -122 143 240
Resultat efter finansnetto 47 47 51 15 1 -1 163 -113 157 247
Årets resultat 35 35 71 11 0 -1 91 -11 81 135
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 5 78 46 56
Omsättningstillgångar 245 254 247 227 177 168 508 285 452 679
Tillgångar 245 254 247 227 177 168 513 364 498 735
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 219 224 189 118 107 106 397 306 317 236
Obeskattade reserver 0 0 0 40 40 40 40 0 102 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 30 58 69 31 22 76 58 79 438
Skulder och eget kapital 245 254 247 227 177 168 513 364 498 735
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0
Omsättning 113 125 240 112 106 150 353 67 470 493
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 150 21 67 470 493
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 23 46 46 65 42
Rörelseresultat, EBITDA 47 47 51 12 -3 2 172 -93 169 265
Nettoomsättningförändring -1,77% 2,73% -1,79% 5,66% -29,33% 614,29% -68,66% -85,74% -4,67% -%
Du Pont-modellen 19,18% 18,50% 20,65% 6,61% 0,00% -0,60% 31,77% -31,04% 31,33% 33,61%
Vinstmarginal 42,34% 41,59% 46,36% 13,39% 0,00% -0,67% 776,19% -168,66% 33,19% 50,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 197,30% 198,23% 171,82% 141,07% 137,74% 97,33% 2 057,14% 338,81% 79,36% 48,88%
Soliditet 89,39% 88,19% 76,52% 64,97% 77,11% 80,64% 83,13% 84,07% 78,40% 38,08%
Kassalikviditet 942,31% 846,67% 425,86% 328,99% 570,97% 763,64% 668,42% 491,38% 572,15% 155,02%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...