Visa allt om Nils W. Krantz Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Nils W. Krantz Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 439 555 4 025 4 088 4 055 3 579 2 719 2 634 2 794 3 062
Övrig omsättning - 135 113 - 23 - 435 46 233 218
Rörelseresultat (EBIT) -90 225 997 1 049 879 786 875 277 465 225
Resultat efter finansnetto -67 254 974 1 008 727 638 1 002 186 365 125
Årets resultat 0 1 980 214 607 365 196 74 4 114 125
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 885 2 902 3 649 4 194 3 373 1 582 2 007 3 010
Omsättningstillgångar 3 778 4 313 2 309 1 496 1 415 2 086 1 461 833 994 660
Tillgångar 3 778 4 313 7 194 4 398 5 065 6 280 4 833 2 414 3 001 3 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 020 3 220 1 340 1 226 694 378 183 109 105 -9
Obeskattade reserver 519 587 2 873 2 176 1 995 1 765 1 362 434 251 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 271 2 806 2 409 1 093 1 319 1 847
Kortfristiga skulder 240 507 2 981 996 1 106 1 330 880 779 1 325 1 832
Skulder och eget kapital 3 778 4 313 7 194 4 398 5 065 6 280 4 833 2 414 3 001 3 670
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 337 336 299 313 176 0 216 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 346 373 579 613 619 498 163 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 146 0 410 334 305 247 88 0 131 123
Utdelning till aktieägare 200 200 100 100 75 50 0 0 0 0
Omsättning 439 690 4 138 4 088 4 078 3 579 3 154 2 680 3 027 3 280
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 439 555 1 342 1 363 1 352 1 790 2 719 2 634 2 794 3 062
Personalkostnader per anställd (tkr) 492 337 442 435 410 532 447 - 357 353
Rörelseresultat, EBITDA -90 225 1 622 1 796 1 617 1 487 1 244 702 891 713
Nettoomsättningförändring -20,90% -86,21% -1,54% 0,81% 13,30% 31,63% 3,23% -5,73% -8,75% -%
Du Pont-modellen -1,75% 6,12% 13,87% 23,85% 17,35% 12,61% 22,10% 11,64% 16,93% 6,49%
Vinstmarginal -15,03% 47,57% 24,80% 25,66% 21,68% 22,13% 39,28% 10,67% 18,18% 7,77%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 805,92% 685,77% -16,70% 12,23% 7,62% 21,12% 21,37% 2,05% -11,85% -38,28%
Soliditet 90,65% 85,27% 49,78% 64,34% 42,73% 26,73% 24,56% 17,46% 9,52% -0,25%
Kassalikviditet 1 574,17% 850,69% 77,46% 150,20% 127,94% 156,84% 166,02% 106,93% 75,02% 36,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...