Visa allt om Harry Jannessons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Harry Jannessons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 034 10 289 11 383 12 142 11 955 10 979 8 187 10 007 8 451 7 829
Övrig omsättning 5 124 132 603 32 18 23 324 480 48 89
Rörelseresultat (EBIT) 4 048 208 544 122 1 151 1 118 605 1 540 1 012 728
Resultat efter finansnetto 4 045 89 314 -130 885 948 400 1 269 827 610
Årets resultat 4 091 1 794 145 36 238 292 143 113 85 203
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 147 5 414 7 618 10 279 7 857 8 795 7 613 6 237 5 676 3 546
Omsättningstillgångar 5 572 2 065 2 821 2 871 3 516 3 119 2 052 1 577 1 408 1 487
Tillgångar 5 719 7 479 10 439 13 150 11 373 11 914 9 665 7 813 7 084 5 033
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 262 2 171 477 331 495 532 320 257 227 141
Obeskattade reserver 0 1 202 3 418 3 292 3 484 2 936 2 386 2 197 1 101 401
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 542 3 221 5 663 3 835 4 175 4 297 3 259 3 355 2 296
Kortfristiga skulder 1 457 2 564 3 323 3 863 3 558 4 270 2 662 2 100 2 401 2 195
Skulder och eget kapital 5 719 7 479 10 439 13 150 11 373 11 914 9 665 7 813 7 084 5 033
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 954 879 724 644 650 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 152 2 439 2 506 2 625 1 398 1 441 1 291 1 284 1 283 1 108
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 345 995 1 075 1 075 947 1 099 912 849 917 760
Utdelning till aktieägare 2 800 2 000 100 0 200 275 80 80 82 0
Omsättning 6 158 10 421 11 986 12 174 11 973 11 002 8 511 10 487 8 499 7 918
Nyckeltal
Antal anställda 2 5 5 7 6 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 517 2 058 2 277 1 735 1 993 1 830 1 365 1 668 1 409 1 305
Personalkostnader per anställd (tkr) 753 691 724 532 567 584 491 479 490 434
Rörelseresultat, EBITDA 4 083 2 424 2 849 2 575 3 187 2 620 2 105 2 720 1 903 1 573
Nettoomsättningförändring -89,95% -9,61% -6,25% 1,56% 8,89% 34,10% -18,19% 18,41% 7,94% -%
Du Pont-modellen 70,82% 2,83% 5,25% 1,32% 10,37% 9,44% 6,30% 19,85% 14,34% 14,64%
Vinstmarginal 391,68% 2,06% 4,81% 1,43% 9,86% 10,25% 7,44% 15,50% 12,02% 9,41%
Bruttovinstmarginal 72,44% 60,38% 57,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 397,97% -4,85% -4,41% -8,17% -0,35% -10,48% -7,45% -5,23% -11,75% -9,04%
Soliditet 74,52% 41,56% 30,11% 20,97% 26,93% 22,63% 21,51% 23,54% 14,39% 8,54%
Kassalikviditet 382,43% 80,54% 84,89% 74,32% 98,82% 73,04% 77,08% 75,10% 58,64% 67,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...