Visa allt om Hjelms Rör Aktiebolag
Visa allt om Hjelms Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 644 3 315 4 043 4 623 4 714 4 012 3 471 3 200 3 353 3 218
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 29 57 552 158 364 30 419 122 98 559
Resultat efter finansnetto 30 54 546 139 332 0 392 85 70 537
Årets resultat 11 38 325 102 243 0 288 58 48 383
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 102 958 814 670 529 385 241 247 344 337
Omsättningstillgångar 1 679 1 728 1 890 1 579 1 680 1 764 1 647 1 343 1 610 1 462
Tillgångar 2 781 2 686 2 704 2 249 2 209 2 149 1 888 1 590 1 955 1 799
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 122 2 111 2 073 1 748 1 646 1 404 1 404 1 116 1 058 1 100
Obeskattade reserver 140 130 130 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 46 66 109 156 251 19
Kortfristiga skulder 519 445 500 501 517 680 375 318 645 680
Skulder och eget kapital 2 781 2 686 2 704 2 249 2 209 2 149 1 888 1 590 1 955 1 799
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 573 437 655 655 617
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 966 1 068 875 1 057 1 070 250 171 150 150 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 331 283 258 312 330 306 248 267 263 232
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Omsättning 3 644 3 315 4 043 4 623 4 714 4 012 3 471 3 200 3 353 3 218
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 822 1 105 1 348 1 156 1 571 1 337 1 157 1 067 1 118 1 073
Personalkostnader per anställd (tkr) 659 455 383 346 475 381 278 360 357 337
Rörelseresultat, EBITDA 29 57 552 158 364 30 419 123 99 561
Nettoomsättningförändring 9,92% -18,01% -12,55% -1,93% 17,50% 15,59% 8,47% -4,56% 4,20% -%
Du Pont-modellen 1,19% 2,20% 20,45% 7,11% 16,52% 1,44% 22,40% 7,67% 5,01% 31,07%
Vinstmarginal 0,91% 1,78% 13,68% 3,46% 7,74% 0,77% 12,19% 3,81% 2,92% 17,37%
Bruttovinstmarginal 51,92% 57,89% 60,03% 51,63% 51,89% 44,42% 52,84% 54,75% 51,66% 65,20%
Rörelsekapital/omsättning 31,83% 38,70% 34,38% 23,32% 24,67% 27,02% 36,65% 32,03% 28,78% 24,30%
Soliditet 80,23% 82,37% 80,41% 77,72% 74,51% 65,33% 74,36% 70,19% 54,12% 61,15%
Kassalikviditet 271,68% 300,67% 293,60% 175,45% 125,73% 90,00% 154,93% 109,43% 84,50% 64,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...