Visa allt om Hjelms Rör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 315 4 043 4 623 4 714 4 012 3 471 3 200 3 353 3 218 3 308
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 57 552 158 364 30 419 122 98 559 118
Resultat efter finansnetto 54 546 139 332 0 392 85 70 537 86
Årets resultat 38 325 102 243 0 288 58 48 383 60
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 958 814 670 529 385 241 247 344 337 350
Omsättningstillgångar 1 728 1 890 1 579 1 680 1 764 1 647 1 343 1 610 1 462 1 133
Tillgångar 2 686 2 704 2 249 2 209 2 149 1 888 1 590 1 955 1 799 1 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 111 2 073 1 748 1 646 1 404 1 404 1 116 1 058 1 100 717
Obeskattade reserver 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 46 66 109 156 251 19 34
Kortfristiga skulder 445 500 501 517 680 375 318 645 680 732
Skulder och eget kapital 2 686 2 704 2 249 2 209 2 149 1 888 1 590 1 955 1 799 1 482
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 573 437 655 655 617 484
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 068 875 1 057 1 070 250 171 150 150 150 149
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 283 258 312 330 306 248 267 263 232 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0
Omsättning 3 315 4 043 4 623 4 714 4 012 3 471 3 200 3 353 3 218 3 309
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 105 1 348 1 156 1 571 1 337 1 157 1 067 1 118 1 073 1 103
Personalkostnader per anställd (tkr) 455 383 346 475 381 278 360 357 337 271
Rörelseresultat, EBITDA 57 552 158 364 30 419 123 99 561 122
Nettoomsättningförändring -18,01% -12,55% -1,93% 17,50% 15,59% 8,47% -4,56% 4,20% -2,72% -%
Du Pont-modellen 2,20% 20,45% 7,11% 16,52% 1,44% 22,40% 7,67% 5,01% 31,07% 8,03%
Vinstmarginal 1,78% 13,68% 3,46% 7,74% 0,77% 12,19% 3,81% 2,92% 17,37% 3,60%
Bruttovinstmarginal 57,89% 60,03% 51,63% 51,89% 44,42% 52,84% 54,75% 51,66% 65,20% 44,17%
Rörelsekapital/omsättning 38,70% 34,38% 23,32% 24,67% 27,02% 36,65% 32,03% 28,78% 24,30% 12,12%
Soliditet 82,37% 80,41% 77,72% 74,51% 65,33% 74,36% 70,19% 54,12% 61,15% 48,38%
Kassalikviditet 300,67% 293,60% 175,45% 125,73% 90,00% 154,93% 109,43% 84,50% 64,12% 51,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...