Visa allt om H. Koldestam Aktiebolag
Visa allt om H. Koldestam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 414 437 0 649 759 671 758 823 850 894
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 149 180 -698 -4 126 5 80 132 183 306
Resultat efter finansnetto 149 181 -698 -1 130 7 82 146 191 305
Årets resultat 149 181 -520 42 69 2 96 123 100 167
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 140 140 146 146 84 97 79 114 138 130
Omsättningstillgångar 239 225 692 296 446 395 618 708 706 676
Tillgångar 379 365 838 443 530 493 697 822 844 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 251 282 101 201 228 199 337 361 338 389
Obeskattade reserver 0 0 0 177 238 204 204 260 295 249
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 128 84 737 65 64 89 155 200 211 169
Skulder och eget kapital 379 365 838 443 530 493 697 822 844 806
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 320 287 263 238 150
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 23 245 300 298 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 2 21 61 30 25 30 26 38 47
Utdelning till aktieägare 150 180 0 40 70 40 140 120 100 150
Omsättning 414 437 0 649 759 671 758 823 850 894
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 207 219 - 325 380 336 379 412 425 447
Personalkostnader per anställd (tkr) 8 14 121 172 171 181 171 154 149 109
Rörelseresultat, EBITDA 149 186 -698 7 139 19 115 169 242 364
Nettoomsättningförändring -5,26% -% -100,00% -14,49% 13,11% -11,48% -7,90% -3,18% -4,92% -%
Du Pont-modellen 39,31% 49,59% -% -0,23% 24,72% 1,42% 11,76% 18,00% 22,51% 37,97%
Vinstmarginal 35,99% 41,42% -% -0,15% 17,26% 1,04% 10,82% 17,98% 22,35% 34,23%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,81% 32,27% -% 35,59% 50,33% 45,60% 61,08% 61,73% 58,24% 56,71%
Soliditet 66,23% 77,26% 12,05% 74,82% 76,11% 70,86% 69,92% 66,69% 65,21% 70,51%
Kassalikviditet 186,72% 267,86% 93,89% 455,38% 696,88% 443,82% 398,71% 354,00% 334,60% 400,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...