Visa allt om GeCe Reklam Aktiebolag
Visa allt om GeCe Reklam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 7 0 0 0 52 262 377 423 380
Övrig omsättning 6 - 2 1 2 2 10 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -7 -27 -14 -23 1 28 22 7 -20
Resultat efter finansnetto -1 -7 -37 -46 -55 -30 -14 -18 -25 -49
Årets resultat -1 -7 -37 -46 -55 -30 -14 -18 -25 -49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 75 69 62 61 60 57 56 57 59 57
Omsättningstillgångar 35 35 37 47 46 74 101 135 131 126
Tillgångar 110 105 100 107 105 131 156 192 189 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -389 -388 -381 -345 -299 -244 -214 -201 -182 -157
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170
Kortfristiga skulder 499 493 481 452 404 375 370 392 372 170
Skulder och eget kapital 110 105 100 107 105 131 156 192 189 183
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 14 14
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 3 6 12 14
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 7 2 1 2 54 272 377 423 380
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 52 262 377 423 380
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 3 11 27 32
Rörelseresultat, EBITDA -1 -7 -27 -14 -23 1 29 24 9 -18
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -100,00% -80,15% -30,50% -10,87% 11,32% -%
Du Pont-modellen -% -6,67% -% -% -% 0,76% 17,95% 11,46% 3,70% -10,93%
Vinstmarginal -% -100,00% -% -% -% 1,92% 10,69% 5,84% 1,65% -5,26%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% 46,15% 29,01% 38,20% 39,24% 47,89%
Rörelsekapital/omsättning -% -6 542,86% -% -% -% -578,85% -102,67% -68,17% -56,97% -11,58%
Soliditet -353,64% -369,52% -381,00% -322,43% -284,76% -186,26% -137,18% -104,69% -96,30% -85,79%
Kassalikviditet 0,80% 0,81% 1,25% 2,21% 2,23% 9,87% 17,30% 19,64% 19,09% 37,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...