Visa allt om Bertil Anderssons Cykel- & Motoraktiebolag
Visa allt om Bertil Anderssons Cykel- & Motoraktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 780 15 280 14 042 14 749 14 375 14 616 12 465 14 413 15 094 15 294
Övrig omsättning 48 26 28 234 - - 124 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 453 1 065 1 436 916 987 689 845 327 609 290
Resultat efter finansnetto 1 405 986 1 310 751 840 580 737 259 548 201
Årets resultat 1 086 778 1 135 440 463 296 395 148 370 107
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 861 4 944 5 115 5 193 5 221 5 299 5 019 2 083 2 190 2 285
Omsättningstillgångar 5 665 5 325 4 843 4 793 4 685 4 945 3 619 3 750 4 767 5 017
Tillgångar 10 526 10 269 9 958 9 986 9 906 10 243 8 638 5 832 6 957 7 302
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 387 1 051 1 404 769 929 1 066 1 370 975 1 142 771
Obeskattade reserver 798 796 819 819 682 483 317 129 85 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 718 2 920 3 076 3 232 3 388 3 544 3 770 1 330 1 390 1 450
Kortfristiga skulder 5 622 5 501 4 660 5 166 4 906 5 150 3 181 3 399 4 340 5 020
Skulder och eget kapital 10 526 10 269 9 958 9 986 9 906 10 243 8 638 5 832 6 957 7 302
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 410 420 360 525 249
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 619 2 320 2 069 2 236 2 017 1 461 1 446 1 808 2 069 1 804
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 175 846 828 818 752 697 723 836 1 058 782
Utdelning till aktieägare 1 000 750 1 130 500 600 600 600 0 315 0
Omsättning 16 828 15 306 14 070 14 983 14 375 14 616 12 589 14 413 15 094 15 294
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 8 7 7 7 8 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 098 1 910 1 755 1 844 2 054 2 088 1 781 1 802 1 509 1 529
Personalkostnader per anställd (tkr) 480 396 297 376 379 377 380 379 334 283
Rörelseresultat, EBITDA 1 664 1 236 1 613 1 073 1 119 810 941 425 704 413
Nettoomsättningförändring 9,82% 8,82% -4,79% 2,60% -1,65% 17,26% -13,52% -4,51% -1,31% -%
Du Pont-modellen 13,81% 10,38% 14,43% 9,19% 10,02% 6,74% 9,79% 5,92% 8,96% 4,00%
Vinstmarginal 8,67% 6,98% 10,23% 6,22% 6,91% 4,72% 6,79% 2,39% 4,13% 1,91%
Bruttovinstmarginal 39,92% 38,12% 37,48% 36,18% 37,11% 34,90% 38,90% 38,36% 40,73% 33,24%
Rörelsekapital/omsättning 0,26% -1,15% 1,30% -2,53% -1,54% -1,40% 3,51% 2,44% 2,83% -0,02%
Soliditet 19,09% 16,28% 20,51% 13,75% 14,45% 13,88% 18,56% 18,31% 17,29% 11,15%
Kassalikviditet 21,20% 13,14% 6,93% 16,57% 11,46% 19,15% 11,29% 13,59% 9,17% 19,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...