Visa allt om Spännare Maskin AB
Visa allt om Spännare Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 444 2 645 3 204 3 167 4 592 3 860 3 553 3 558 3 308 2 338
Övrig omsättning 1 1 1 284 18 203 - - 272 23
Rörelseresultat (EBIT) -215 171 77 40 292 496 31 626 914 136
Resultat efter finansnetto -219 162 59 17 293 470 20 625 873 90
Årets resultat -35 101 119 21 216 27 14 438 313 65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 924 2 130 2 358 2 606 2 460 2 475 2 697 1 572 1 554 885
Omsättningstillgångar 783 592 511 782 964 1 467 1 149 1 315 1 293 1 393
Tillgångar 2 708 2 722 2 869 3 388 3 424 3 942 3 846 2 888 2 847 2 278
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 997 1 187 1 086 1 117 1 096 1 007 1 281 1 566 1 329 1 136
Obeskattade reserver 695 898 853 947 947 947 487 487 487 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 505 364 692 906 1 014 1 601 1 705 440 722 635
Kortfristiga skulder 510 273 238 418 367 387 373 394 310 459
Skulder och eget kapital 2 708 2 722 2 869 3 388 3 424 3 942 3 846 2 888 2 847 2 278
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 728 607 691 745 964 876 582 550 558 521
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 300 227 184 220 173 142 213 219 207 160
Utdelning till aktieägare 0 155 155 150 0 127 300 300 200 120
Omsättning 2 445 2 646 3 205 3 451 4 610 4 063 3 553 3 558 3 580 2 361
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 815 882 1 068 1 056 1 531 1 287 1 777 1 779 1 654 779
Personalkostnader per anställd (tkr) 343 278 292 326 383 342 398 436 384 228
Rörelseresultat, EBITDA 123 498 397 394 631 798 327 785 1 037 252
Nettoomsättningförändring -7,60% -17,45% 1,17% -31,03% 18,96% 8,64% -0,14% 7,56% 41,49% -%
Du Pont-modellen -7,94% 6,32% 2,75% 1,33% 10,05% 12,61% 0,86% 21,81% 32,28% 6,41%
Vinstmarginal -8,80% 6,50% 2,47% 1,42% 7,49% 12,88% 0,93% 17,71% 27,78% 6,24%
Bruttovinstmarginal 79,17% 76,82% 64,23% 67,04% 58,01% 63,65% 58,60% 67,90% 68,65% 70,66%
Rörelsekapital/omsättning 11,17% 12,06% 8,52% 11,49% 13,00% 27,98% 21,84% 25,89% 29,72% 39,95%
Soliditet 56,84% 69,34% 61,04% 53,57% 52,39% 43,25% 42,64% 66,37% 59,00% 51,39%
Kassalikviditet 151,96% 213,55% 210,92% 183,49% 258,58% 374,94% 264,34% 289,59% 341,61% 200,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...