Visa allt om Tornbo Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 8 630 9 233 6 930 7 489 9 993 11 028 9 718 11 938 13 446 14 107
Övrig omsättning - - 7 78 - - - 118 88 -
Rörelseresultat (EBIT) 49 457 -405 -145 469 528 310 17 614 883
Resultat efter finansnetto 8 404 -471 -224 422 499 274 -6 602 864
Årets resultat 58 308 1 91 295 311 502 57 379 545
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 173 298 464 630 800 970 1 099 1 265 1 414 1 581
Omsättningstillgångar 4 880 4 726 4 163 4 164 4 155 3 949 3 785 4 158 4 189 4 295
Tillgångar 5 054 5 025 4 627 4 794 4 955 4 919 4 884 5 423 5 603 5 876
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 201 2 143 1 835 1 833 1 743 1 598 1 987 1 485 1 728 1 849
Obeskattade reserver 446 523 526 1 010 1 373 1 369 1 306 1 746 1 854 1 799
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 121 1 101 1 074 872 538 452 51 672 0 396
Kortfristiga skulder 1 285 1 257 1 194 1 078 1 302 1 501 1 541 1 519 2 021 1 832
Skulder och eget kapital 5 054 5 025 4 627 4 794 4 955 4 919 4 884 5 423 5 603 5 876
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 904 925 861 981 899 896 888 1 346 1 308 1 216
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 303 330 314 346 315 327 349 504 428 360
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 150 700 0 300 500
Omsättning 8 630 9 233 6 937 7 567 9 993 11 028 9 718 12 056 13 534 14 107
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 877 3 078 2 310 2 496 3 331 3 676 3 239 2 388 2 689 3 527
Personalkostnader per anställd (tkr) 409 427 400 451 415 421 423 374 359 399
Rörelseresultat, EBITDA 174 623 -239 25 639 702 475 184 781 1 059
Nettoomsättningförändring -6,53% 33,23% -7,46% -25,06% -9,39% 13,48% -18,60% -11,22% -4,69% -%
Du Pont-modellen 0,97% 9,09% -8,75% -3,02% 9,47% 10,73% 6,37% 0,35% 11,03% 15,06%
Vinstmarginal 0,57% 4,95% -5,84% -1,94% 4,69% 4,79% 3,20% 0,16% 4,60% 6,27%
Bruttovinstmarginal 26,74% 30,41% 25,01% 27,96% 27,78% 25,27% 25,87% 24,69% 26,60% 27,26%
Rörelsekapital/omsättning 41,66% 37,57% 42,84% 41,21% 28,55% 22,20% 23,09% 22,11% 16,12% 17,46%
Soliditet 50,43% 50,76% 48,04% 53,76% 55,60% 53,00% 59,94% 50,56% 54,67% 53,51%
Kassalikviditet 120,08% 90,29% 42,96% 38,31% 32,26% 15,32% 30,30% 17,58% 29,39% 53,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...