Visa allt om Svealund Bygg AB
Visa allt om Svealund Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 100 3 765 9 936 23 478 13 347 11 428 11 803 15 883 10 052 16 763
Övrig omsättning 22 70 - 87 - 421 628 696 609 598
Rörelseresultat (EBIT) -552 -152 145 1 243 310 104 1 737 1 252 1 060 829
Resultat efter finansnetto -554 901 103 1 211 317 107 1 711 1 463 1 140 815
Årets resultat -298 1 015 116 662 226 1 223 988 794 654 478
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 258 363 408 581 703 4 405 4 626 5 930 6 131
Omsättningstillgångar 617 1 268 2 970 4 908 1 721 3 632 2 926 3 978 5 589 4 281
Tillgångar 924 1 526 3 333 5 316 2 302 4 335 7 331 8 605 11 519 10 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 842 1 140 1 125 1 009 847 2 422 1 998 1 730 2 936 3 002
Obeskattade reserver 0 256 370 300 0 0 1 714 1 363 1 136 920
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 381 1 551 1 683 1 815
Kortfristiga skulder 82 130 1 838 4 008 1 455 1 913 2 237 3 960 5 764 4 675
Skulder och eget kapital 924 1 526 3 333 5 316 2 302 4 335 7 331 8 605 11 519 10 412
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 810 120 867 83 699
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 293 1 073 2 706 2 342 1 592 2 073 2 021 1 860 1 624 1 942
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 43 154 622 657 495 865 868 1 162 1 203 1 174
Utdelning till aktieägare 400 0 0 0 0 1 800 800 720 200 2 420
Omsättning 122 3 835 9 936 23 565 13 347 11 849 12 431 16 579 10 661 17 361
Nyckeltal
Antal anställda 1 4 9 9 8 9 9 9 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 100 941 1 104 2 609 1 668 1 270 1 311 1 765 1 257 1 676
Personalkostnader per anställd (tkr) 365 318 377 342 269 428 347 448 343 394
Rörelseresultat, EBITDA -552 -152 190 1 373 530 261 2 033 1 642 1 337 1 158
Nettoomsättningförändring -97,34% -62,11% -57,68% 75,90% 16,79% -3,18% -25,69% 58,01% -40,03% -%
Du Pont-modellen -59,52% 60,16% 4,59% 23,59% 14,34% 2,84% 23,72% 17,75% 10,37% 8,07%
Vinstmarginal -550,00% 24,38% 1,54% 5,34% 2,47% 1,08% 14,73% 9,61% 11,89% 5,01%
Bruttovinstmarginal 63,00% 39,60% 41,17% 22,82% 28,88% 41,28% 53,01% 49,97% 42,02% 48,10%
Rörelsekapital/omsättning 535,00% 30,23% 11,39% 3,83% 1,99% 15,04% 5,84% 0,11% -1,74% -2,35%
Soliditet 91,13% 87,79% 42,41% 23,14% 36,79% 55,87% 44,49% 31,51% 32,59% 35,19%
Kassalikviditet 752,44% 975,38% 151,09% 116,34% 100,41% 155,78% 121,77% 73,03% 48,04% 40,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...