Visa allt om Clas Jobs Marin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 643 5 084 5 263 5 698 7 888 8 890 11 953 10 812 16 522 13 666
Övrig omsättning 203 178 80 118 55 65 81 236 - -
Rörelseresultat (EBIT) 920 -439 -987 -544 -319 -1 064 414 -380 1 234 631
Resultat efter finansnetto 783 -618 -1 151 -925 -671 -1 182 424 -385 1 267 639
Årets resultat 783 -618 -1 151 -925 -676 -667 351 28 764 642
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 059 3 079 3 256 3 391 3 482 3 715 124 78 1 095 74
Omsättningstillgångar 3 494 3 380 3 827 5 604 6 372 6 570 8 836 11 769 9 624 9 477
Tillgångar 6 553 6 460 7 083 8 995 9 853 10 284 8 960 11 847 10 719 9 550
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 045 2 262 2 880 4 031 4 956 5 632 6 299 5 948 5 920 5 356
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 515 571 1 013 808
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 318 2 379 2 409 2 458 2 378 2 365 0 76 0 0
Kortfristiga skulder 1 189 1 818 1 794 2 506 2 519 2 288 2 146 5 252 3 786 3 387
Skulder och eget kapital 6 553 6 460 7 083 8 995 9 853 10 284 8 960 11 847 10 719 9 550
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 189 231 146 600 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 300 0
Löner till övriga anställda 639 713 900 944 1 185 1 290 1 226 1 412 1 340 1 102
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 340 346 291 299 467 382 481 578 637 470
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 7 846 5 262 5 343 5 816 7 943 8 955 12 034 11 048 16 522 13 666
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 4 4 5 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 548 1 695 1 316 1 425 1 972 2 223 2 391 1 802 3 304 4 555
Personalkostnader per anställd (tkr) 325 361 335 344 383 504 454 357 509 630
Rörelseresultat, EBITDA 1 099 -262 -823 -454 -226 -985 436 -338 1 277 661
Nettoomsättningförändring 50,33% -3,40% -7,63% -27,76% -11,27% -25,63% 10,55% -34,56% 20,90% -%
Du Pont-modellen 14,10% -6,73% -13,92% -6,01% -3,24% -10,33% 4,92% -2,75% 11,86% 6,82%
Vinstmarginal 12,09% -8,56% -18,73% -9,49% -4,04% -11,95% 3,69% -3,02% 7,69% 4,76%
Bruttovinstmarginal 38,35% 30,21% 48,34% 50,07% 39,01% 26,30% 42,16% 33,50% 29,10% 27,26%
Rörelsekapital/omsättning 30,16% 30,72% 38,63% 54,37% 48,85% 48,17% 55,97% 60,28% 35,33% 44,56%
Soliditet 46,47% 35,02% 40,66% 44,81% 50,30% 54,76% 74,54% 53,68% 62,03% 62,18%
Kassalikviditet 83,01% 11,00% 25,47% 44,53% 38,67% 52,71% 217,01% 85,45% 39,70% 57,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...