Visa allt om Åke Rapp - Åker Upp Aktiebolag
Visa allt om Åke Rapp - Åker Upp Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 834 3 804 2 762 1 730 1 367 1 557 1 704 1 673 1 687 1 733
Övrig omsättning 82 - - 231 - - - - - 15
Rörelseresultat (EBIT) 618 1 446 868 324 -47 48 80 247 190 270
Resultat efter finansnetto 524 1 294 676 289 -36 54 79 257 193 272
Årets resultat 6 58 185 207 11 24 45 165 127 183
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 319 4 744 5 169 5 594 0 0 0 2 9 17
Omsättningstillgångar 2 572 2 533 1 650 2 324 1 288 1 399 1 483 1 547 1 560 1 565
Tillgångar 6 891 7 277 6 819 7 917 1 288 1 399 1 483 1 549 1 569 1 582
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 773 1 117 1 209 1 024 816 880 931 1 012 972 1 044
Obeskattade reserver 2 461 1 949 730 293 287 342 326 314 289 278
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 171 2 738 3 304 5 287 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 486 1 474 1 576 1 314 185 177 226 224 308 259
Skulder och eget kapital 6 891 7 277 6 819 7 917 1 288 1 399 1 483 1 549 1 569 1 582
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 130 134 134 137 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 576 664 561 567 479 394 415 365 337 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 401 337 174 178 182 187 186 178 161 164
Utdelning till aktieägare 400 350 150 0 0 75 75 125 125 200
Omsättning 2 916 3 804 2 762 1 961 1 367 1 557 1 704 1 673 1 687 1 748
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 417 1 902 1 381 865 684 779 852 837 844 867
Personalkostnader per anställd (tkr) 489 502 376 374 332 357 370 341 320 325
Rörelseresultat, EBITDA 1 043 1 871 1 293 395 -47 48 82 255 198 308
Nettoomsättningförändring -25,50% 37,73% 59,65% 26,55% -12,20% -8,63% 1,85% -0,83% -2,65% -%
Du Pont-modellen 8,97% 19,87% 12,74% 4,17% -2,80% 4,00% 5,46% 16,79% 12,43% 17,32%
Vinstmarginal 21,81% 38,01% 31,46% 19,08% -2,63% 3,60% 4,75% 15,54% 11,56% 15,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,32% 27,84% 2,68% 58,38% 80,69% 78,48% 73,77% 79,08% 74,21% 75,36%
Soliditet 39,07% 36,24% 26,08% 15,66% 79,78% 80,92% 78,98% 79,93% 75,21% 78,64%
Kassalikviditet 173,08% 171,85% 104,70% 176,86% 696,22% 790,40% 656,19% 690,62% 506,49% 604,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...