Visa allt om Thornéus Renprodukter Aktiebolag
Visa allt om Thornéus Renprodukter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 13 622 13 880 13 848 13 090 13 102 12 484 10 989 7 926 8 055 7 233
Övrig omsättning 119 140 48 - 27 57 56 68 31 406
Rörelseresultat (EBIT) 233 83 -43 -197 650 -132 653 47 176 311
Resultat efter finansnetto 180 22 -104 -254 1 176 -156 610 -12 129 271
Årets resultat 136 22 -104 -101 914 -54 448 0 97 152
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 982 1 068 1 165 495 489 1 677 1 569 1 451 1 428 1 268
Omsättningstillgångar 2 613 2 303 2 424 2 947 2 912 1 762 2 172 1 203 1 540 1 255
Tillgångar 3 595 3 372 3 589 3 442 3 400 3 439 3 741 2 655 2 968 2 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 394 1 259 1 236 1 340 1 441 1 769 2 081 1 633 1 632 1 536
Obeskattade reserver 34 0 0 0 153 0 101 101 124 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 125 190 262 356 461 360 268 553 762 56
Kortfristiga skulder 2 041 1 923 2 090 1 745 1 345 1 310 1 290 367 450 799
Skulder och eget kapital 3 595 3 372 3 589 3 442 3 400 3 439 3 741 2 655 2 968 2 522
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 236 208 237 240 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 458 1 493 1 277 1 305 1 213 968 860 830 841 666
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 576 566 442 445 336 281 313 310 287 255
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 741 14 020 13 896 13 090 13 129 12 541 11 045 7 994 8 086 7 639
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 3 6 6 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 270 2 313 4 616 2 182 2 184 2 081 1 832 1 321 1 343 1 447
Personalkostnader per anställd (tkr) 344 347 588 291 260 260 232 235 232 243
Rörelseresultat, EBITDA 271 123 9 -149 684 -91 713 92 245 384
Nettoomsättningförändring -1,86% 0,23% 5,79% -0,09% 4,95% 13,60% 38,64% -1,60% 11,36% -%
Du Pont-modellen 6,51% 2,49% -1,14% -5,69% 36,00% -3,58% 17,51% 1,77% 6,00% 12,33%
Vinstmarginal 1,72% 0,61% -0,30% -1,50% 9,34% -0,99% 5,96% 0,59% 2,21% 4,30%
Bruttovinstmarginal 24,17% 22,95% 21,23% 20,63% 25,62% 21,51% 28,21% 30,61% 32,89% 28,07%
Rörelsekapital/omsättning 4,20% 2,74% 2,41% 9,18% 11,96% 3,62% 8,03% 10,55% 13,53% 6,30%
Soliditet 39,51% 37,34% 34,44% 38,93% 45,70% 51,44% 57,62% 64,25% 57,99% 64,67%
Kassalikviditet 15,78% 12,95% 23,06% 62,41% 87,81% 29,39% 65,35% 60,49% 117,78% 53,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...