Visa allt om Kallhälls Blomsterhandel Aktiebolag
Visa allt om Kallhälls Blomsterhandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 150 4 883 4 873 5 089 4 935 5 084 4 861 4 670 4 824 4 792
Övrig omsättning 6 - - 12 - 4 - 13 4 6
Rörelseresultat (EBIT) 33 240 200 -80 134 -36 -30 68 204 28
Resultat efter finansnetto 63 270 228 189 1 145 38 25 83 248 51
Årets resultat 44 207 175 135 1 110 38 25 59 181 104
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 213 20 8 44 63 91 77 1 030 840 875
Omsättningstillgångar 2 095 2 125 2 040 2 045 2 920 1 794 1 765 769 936 670
Tillgångar 2 308 2 145 2 048 2 089 2 983 1 884 1 842 1 799 1 776 1 545
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 103 1 218 1 172 1 147 2 232 1 122 1 084 1 058 1 100 1 022
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 735 562 428 278 272 219 219 204 104 0
Kortfristiga skulder 470 365 449 665 479 544 539 537 574 523
Skulder och eget kapital 2 308 2 145 2 048 2 089 2 983 1 884 1 842 1 799 1 776 1 545
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 330 399 324 324 317 305 306 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 051 887 621 709 548 588 520 494 493 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 382 330 339 395 335 343 307 331 312 312
Utdelning till aktieägare 500 159 161 150 1 220 0 0 0 100 104
Omsättning 5 156 4 883 4 873 5 101 4 935 5 088 4 861 4 683 4 828 4 798
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 717 1 628 1 624 1 696 1 645 1 695 1 620 1 557 1 608 1 597
Personalkostnader per anställd (tkr) 484 421 433 515 420 442 424 412 408 429
Rörelseresultat, EBITDA 75 248 236 -61 161 -9 -11 72 210 33
Nettoomsättningförändring 5,47% 0,21% -4,24% 3,12% -2,93% 4,59% 4,09% -3,19% 0,67% -%
Du Pont-modellen 2,73% 12,59% 11,13% 9,05% 38,42% 2,02% 1,41% 4,61% 13,96% 3,30%
Vinstmarginal 1,22% 5,53% 4,68% 3,71% 23,22% 0,75% 0,53% 1,78% 5,14% 1,06%
Bruttovinstmarginal 53,84% 53,53% 51,36% 49,64% 49,34% 46,77% 45,55% 44,33% 45,13% 43,05%
Rörelsekapital/omsättning 31,55% 36,04% 32,65% 27,12% 49,46% 24,59% 25,22% 4,97% 7,50% 3,07%
Soliditet 47,79% 56,78% 57,23% 54,91% 74,82% 59,55% 58,85% 58,81% 61,94% 66,15%
Kassalikviditet 411,91% 529,04% 420,49% 283,31% 561,80% 288,60% 292,39% 102,79% 124,22% 90,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...