Visa allt om Ingvar Karlsson Konsult Aktiebolag
Visa allt om Ingvar Karlsson Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 666 1 083 165 997 1 211 1 266 1 028 1 706 4 805 6 550
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -30 24 64 -29 54 104 -42 -173 -386
Resultat efter finansnetto -11 -30 24 65 -29 54 105 -42 -174 -398
Årets resultat -11 -30 24 65 -29 54 105 -42 -174 -398
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Omsättningstillgångar 1 055 971 988 1 056 980 1 010 1 029 975 969 972
Tillgångar 1 245 1 161 1 178 1 246 1 170 1 200 1 219 1 165 1 159 1 162
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 224 235 264 335 270 399 346 241 241 241
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 022 927 914 911 900 801 874 924 918 922
Skulder och eget kapital 1 245 1 161 1 178 1 246 1 170 1 200 1 219 1 165 1 159 1 162
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 666 1 083 165 997 1 211 1 266 1 028 1 706 4 805 6 550
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 -30 24 64 -29 54 104 -42 -173 -386
Nettoomsättningförändring 53,83% 556,36% -83,45% -17,67% -4,34% 23,15% -39,74% -64,50% -26,64% -%
Du Pont-modellen -0,88% -2,58% 2,04% 5,22% -2,48% 4,50% 8,53% -3,52% -14,84% -32,70%
Vinstmarginal -0,66% -2,77% 14,55% 6,52% -2,39% 4,27% 10,12% -2,40% -3,58% -5,80%
Bruttovinstmarginal -0,60% -2,59% 15,15% 7,52% -1,24% 5,13% 11,09% -1,58% -3,16% -5,63%
Rörelsekapital/omsättning 1,98% 4,06% 44,85% 14,54% 6,61% 16,51% 15,08% 2,99% 1,06% 0,76%
Soliditet 17,99% 20,24% 22,41% 26,89% 23,08% 33,25% 28,38% 20,69% 20,79% 20,74%
Kassalikviditet 2,84% 1,19% 4,38% 13,94% 4,89% 6,87% 0,69% 2,92% 5,88% 0,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...