Visa allt om Aktiebolaget Stall Kärven
Visa allt om Aktiebolaget Stall Kärven

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 18 378 433 481 808 3 910
Övrig omsättning - 4 - 2 400 1 061 49 94 3 699 1 333
Rörelseresultat (EBIT) -7 -6 -10 -8 417 781 -578 -1 022 2 305 1 318
Resultat efter finansnetto 0 22 35 60 478 788 -556 -837 2 542 1 362
Årets resultat 185 16 515 142 347 507 -27 -53 1 320 792
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 400 2 900 3 100 3 100 1 245 2 813 4 433 4 876 2 005
Omsättningstillgångar 3 974 4 175 1 961 1 971 2 238 4 498 2 142 1 648 3 396 4 747
Tillgångar 4 374 4 575 4 861 5 071 5 338 5 743 4 955 6 081 8 272 6 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 322 4 302 4 446 4 121 4 179 4 433 3 925 3 953 5 206 3 886
Obeskattade reserver 0 237 237 865 1 001 1 001 907 1 437 2 220 1 526
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 25 25 25 20 12 2 313 318 327
Kortfristiga skulder 52 11 153 60 137 298 120 379 528 1 014
Skulder och eget kapital 4 374 4 575 4 861 5 071 5 338 5 743 4 955 6 081 8 272 6 753
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 96 96 96 96 176
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 48 103 139 137
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 10 24 50 63 82
Utdelning till aktieägare 0 165 160 190 200 600 0 0 1 200 0
Omsättning 0 4 0 2 418 1 439 482 575 4 507 5 243
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 189 217 241 404 1 955
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 61 131 161 182 219
Rörelseresultat, EBITDA -7 -6 -10 -8 417 781 -385 -839 2 612 1 834
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -95,24% -12,70% -9,98% -40,47% -79,34% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 9,03% 13,79% -11,12% -13,63% 30,81% 20,32%
Vinstmarginal -% -% -% -% 2 677,78% 209,52% -127,25% -172,35% 315,47% 35,09%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 51,32% 51,50% -14,55% -31,93% 43,58%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 11 672,22% 1 111,11% 466,97% 263,83% 354,95% 95,47%
Soliditet 98,81% 98,07% 95,27% 93,84% 92,11% 90,04% 92,70% 82,02% 82,26% 73,81%
Kassalikviditet 7 642,31% 37 954,55% 1 281,70% 3 285,00% 1 633,58% 1 509,40% 1 785,00% 434,83% 643,18% 468,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...