Visa allt om Utetjänst Maskin i Bjuv Aktiebolag
Visa allt om Utetjänst Maskin i Bjuv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 96 144 144 145 147 650 114 960 1 779 5 054
Övrig omsättning - - - - - - 79 181 30 92
Rörelseresultat (EBIT) 21 73 66 64 69 -1 122 55 43 -1 008 29
Resultat efter finansnetto 19 74 68 72 77 -1 120 -74 -12 -1 055 11
Årets resultat 19 74 68 72 77 -1 120 -74 -12 -1 013 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 365 1 406 1 467 1 529 1 591 1 652 1 716 2 280 2 352 2 418
Omsättningstillgångar 240 259 3 065 2 940 2 192 1 279 2 372 3 267 3 778 5 431
Tillgångar 1 605 1 665 4 532 4 469 3 783 2 931 4 089 5 548 6 130 7 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 582 1 663 4 489 4 422 3 744 2 892 4 012 4 087 4 098 5 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 900 0 0 0 0 0 0 1 294 1 369 1 400
Kortfristiga skulder 122 1 43 48 39 39 76 168 663 1 296
Skulder och eget kapital 1 605 1 665 4 532 4 469 3 783 2 931 4 089 5 548 6 130 7 849
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 60 25
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 509 666
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 254 255
Utdelning till aktieägare 50 1 100 2 900 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 96 144 144 145 147 650 193 1 141 1 809 5 146
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 445 1 264
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 177 238
Rörelseresultat, EBITDA 62 135 128 126 131 -1 058 119 107 -941 96
Nettoomsättningförändring -% 0,00% -0,69% -1,36% -77,38% 470,18% -88,12% -46,04% -64,80% -%
Du Pont-modellen 1,31% 4,44% 1,50% 1,61% 2,06% -38,18% 1,35% 1,46% -15,89% 1,11%
Vinstmarginal 21,88% 51,39% 47,22% 49,66% 53,06% -172,15% 48,25% 8,44% -54,75% 1,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -161,54% 100,00% 12,19% 2,47% 31,64%
Rörelsekapital/omsättning 122,92% 179,17% 2 098,61% 1 994,48% 1 464,63% 190,77% 2 014,04% 322,81% 175,10% 81,82%
Soliditet 36,26% 99,88% 99,05% 98,95% 98,97% 98,67% 98,12% 73,67% 66,85% 65,50%
Kassalikviditet 196,72% 25 900,00% 7 127,91% 6 125,00% 5 620,51% 3 279,49% 884,21% 855,95% 207,39% 152,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...