Visa allt om Dala-Hästens Hemslöjd Aktiebolag
Visa allt om Dala-Hästens Hemslöjd Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Övrig omsättning - - - - - 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -1 -1 3 0 0 -2 -3
Resultat efter finansnetto 0 0 -1 -1 -1 3 0 0 -2 -3
Årets resultat 0 0 -1 -1 -1 2 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 0 0 0 157 157 158 158 159 159 181
Tillgångar 150 150 150 157 157 158 158 159 159 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 150 150 150 151 152 153 151 151 151 173
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 6 6 5 8 8 8 8
Skulder och eget kapital 150 150 150 157 157 158 158 159 159 181
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08 2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Omsättning 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -1 -1 3 0 0 -2 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -1,26% -1,66%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -150,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 50,00% 0,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 7 550,00% 8 650,00%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 96,18% 96,82% 96,84% 95,57% 94,97% 94,97% 95,58%
Kassalikviditet -% -% -% 2 616,67% 2 616,67% 3 160,00% 1 975,00% 1 987,50% 1 987,50% 2 262,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...