Visa allt om Westboms Mekaniska Verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 721 809 1 038 1 139 1 036 1 100 1 306 1 318 1 249 1 243
Övrig omsättning 1 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 410 8 176 57 -4 55 219 194 -5 64
Resultat efter finansnetto 400 -10 139 8 -56 6 192 153 -50 21
Årets resultat 312 0 83 8 -10 5 115 100 -2 35
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 809 864 854 942 1 042 1 143 1 244 1 168 1 205 1 214
Omsättningstillgångar 639 323 421 332 472 418 482 361 314 333
Tillgångar 1 448 1 186 1 275 1 274 1 515 1 561 1 726 1 529 1 519 1 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 028 716 716 633 625 635 630 558 458 460
Obeskattade reserver 22 22 32 0 0 45 47 14 0 49
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 283 380 500 703 707 756 734 754 795
Kortfristiga skulder 376 165 148 142 187 173 294 222 307 243
Skulder och eget kapital 1 448 1 186 1 275 1 274 1 515 1 561 1 726 1 529 1 519 1 547
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 120 132 270 252
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 337 322 431 415 401 272 271 273 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 118 118 152 134 131 135 202 235 217
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 43 0 0
Omsättning 722 809 1 038 1 139 1 036 1 100 1 306 1 318 1 249 1 243
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 721 405 519 570 518 550 653 659 625 622
Personalkostnader per anställd (tkr) 7 230 229 289 280 271 264 303 389 367
Rörelseresultat, EBITDA 464 91 264 158 97 156 293 264 52 123
Nettoomsättningförändring -10,88% -22,06% -8,87% 9,94% -5,82% -15,77% -0,91% 5,52% 0,48% -%
Du Pont-modellen 28,31% 0,67% 13,88% 4,55% -0,13% 3,52% 12,69% 12,75% -0,20% 4,27%
Vinstmarginal 56,87% 0,99% 17,05% 5,09% -0,19% 5,00% 16,77% 14,80% -0,24% 5,31%
Bruttovinstmarginal 91,96% 91,22% 87,48% 84,28% 84,07% 85,45% 86,22% 82,09% 84,63% 85,36%
Rörelsekapital/omsättning 36,48% 19,53% 26,30% 16,68% 27,51% 22,27% 14,40% 10,55% 0,56% 7,24%
Soliditet 72,18% 61,82% 58,11% 49,69% 41,25% 42,80% 38,51% 37,15% 30,15% 32,02%
Kassalikviditet 169,95% 195,76% 284,46% 233,80% 252,41% 241,62% 163,95% 162,61% 102,28% 137,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...