Visa allt om Johansson & Theil Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 50 70 52 285 14 052 29 062 37 945 49 539 46 115
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -10 2 -45 -27 -38 -2 364 799 2 536 3 185 2 573
Resultat efter finansnetto -10 3 -42 -2 0 -2 358 831 2 729 3 299 2 640
Årets resultat 0 0 0 0 0 -61 0 0 0 590
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 33 76 97 384 769 1 026 1 242 593
Omsättningstillgångar 50 668 807 2 698 3 010 6 168 10 780 13 226 12 166 14 934
Tillgångar 50 668 840 2 773 3 107 6 553 11 549 14 252 13 408 15 527
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 625 625 2 425 2 425 4 561 4 622 4 622 4 622 4 622
Obeskattade reserver 0 0 33 76 86 214 261 274 233 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 43 183 273 596 1 778 6 666 9 356 8 553 10 853
Skulder och eget kapital 50 668 840 2 773 3 107 6 553 11 549 14 252 13 408 15 527
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 72 648 813 962
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 3 456 7 381 8 259 9 192 8 745
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 1 160 3 040 3 769 5 263 4 542
Utdelning till aktieägare 0 575 0 1 800 0 2 136 0 0 0 0
Omsättning 0 50 70 52 285 14 052 29 062 37 945 49 539 46 115
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 8 20 24 27 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 1 757 1 453 1 581 1 835 1 708
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 577 525 528 565 528
Rörelseresultat, EBITDA -10 2 -34 -6 -4 -2 143 1 056 2 817 3 464 2 773
Nettoomsättningförändring -100,00% -28,57% 34,62% -81,75% -97,97% -51,65% -23,41% -23,40% 7,42% -%
Du Pont-modellen -% 0,30% -5,12% -0,07% 0,00% -35,98% 7,20% 19,15% 24,62% 17,02%
Vinstmarginal -% 4,00% -61,43% -3,85% 0,00% -16,78% 2,86% 7,19% 6,66% 5,73%
Bruttovinstmarginal -% 90,00% 37,14% 26,92% 9,47% 15,91% 16,64% 19,49% 15,92% 15,21%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 250,00% 891,43% 4 663,46% 847,02% 31,24% 14,16% 10,20% 7,29% 8,85%
Soliditet 100,00% 93,56% 77,47% 89,47% 80,09% 72,01% 41,69% 33,81% 35,72% 30,01%
Kassalikviditet -% 1 553,49% 440,98% 988,28% 505,03% 346,91% 159,02% 137,45% 137,46% 133,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...