Visa allt om S. Nehlmarks Maskin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 44 47 84 60 75 107 108
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -9 -14 2 -1 -2 -11 -1 13
Resultat efter finansnetto 0 0 -8 -13 3 0 -2 -11 1 15
Årets resultat 0 0 -8 -13 3 0 -2 -5 9 24
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 3 4 5 0
Omsättningstillgångar 94 94 94 115 124 125 141 132 147 211
Tillgångar 94 94 94 115 124 126 144 136 152 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 94 94 94 103 116 114 114 116 131 151
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 12 8 13 30 20 15 41
Skulder och eget kapital 94 94 94 115 124 126 144 136 152 211
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30
Omsättning 0 0 0 44 47 84 60 75 107 108
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -9 -14 3 0 -1 -10 0 13
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -6,38% -44,05% 40,00% -20,00% -29,91% -0,93% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -11,30% 2,42% 0,00% -1,39% -8,09% 0,66% 6,64%
Vinstmarginal -% -% -% -29,55% 6,38% 0,00% -3,33% -14,67% 0,93% 12,96%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 45,45% 78,72% 42,86% 65,00% 62,67% 67,29% 75,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 234,09% 246,81% 133,33% 185,00% 149,33% 123,36% 157,41%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 89,57% 93,55% 90,48% 79,17% 85,29% 89,50% 77,71%
Kassalikviditet -% -% -% 958,33% 1 325,00% 838,46% 416,67% 535,00% 786,67% 441,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...