Visa allt om TURBOSUN Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 488 278 187 330 485 401 215 569 74 195
Övrig omsättning 12 17 4 290 155 153 137 168 48 50
Rörelseresultat (EBIT) -11 57 -39 232 146 225 -97 298 -164 75
Resultat efter finansnetto -9 63 -32 239 152 227 -95 308 -154 81
Årets resultat 23 49 14 133 83 137 -27 183 -39 46
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 31 45 64 62 89 57 81 71 56
Omsättningstillgångar 851 854 779 913 805 790 554 857 482 541
Tillgångar 887 885 824 977 867 879 611 938 553 598
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 782 759 710 796 663 580 443 545 362 400
Obeskattade reserver 59 97 97 148 88 50 0 68 0 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 29 17 34 116 249 168 325 191 82
Skulder och eget kapital 887 885 824 977 867 879 611 938 553 598
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 188 0 3 12 8 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 59 0 1 4 2 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 500 295 191 620 640 554 352 737 122 245
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 488 - 94 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 275 - 6 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 24 70 -20 251 173 263 -73 333 -133 99
Nettoomsättningförändring 75,54% 48,66% -43,33% -31,96% 20,95% 86,51% -62,21% 668,92% -62,05% -%
Du Pont-modellen -1,01% 7,01% -3,88% 24,46% 17,53% 25,82% -15,55% 32,84% -27,85% 13,71%
Vinstmarginal -1,84% 22,30% -17,11% 72,42% 31,34% 56,61% -44,19% 54,13% -208,11% 42,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,97%
Rörelsekapital/omsättning 164,96% 296,76% 407,49% 266,36% 142,06% 134,91% 179,53% 93,50% 393,24% 235,38%
Soliditet 93,35% 94,31% 95,35% 92,64% 83,95% 70,18% 72,50% 63,32% 65,46% 80,74%
Kassalikviditet 1 806,52% 2 855,17% 4 370,59% 2 564,71% 655,17% 298,80% 300,60% 249,85% 220,42% 590,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...