Visa allt om R Levin Entreprenad AB
Visa allt om R Levin Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 272 173 256 357 180 209 306 342 2 028 8 189
Övrig omsättning 46 - - - 7 44 123 - 522 -
Rörelseresultat (EBIT) -46 -205 -309 34 -242 -132 -96 -172 566 516
Resultat efter finansnetto -28 -187 -646 54 -220 -13 -65 -118 696 516
Årets resultat 11 34 -346 137 14 65 76 70 493 344
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 549 593 653 1 593 2 159 2 294 2 517 2 414 2 524 1 573
Omsättningstillgångar 228 241 485 364 249 416 371 578 837 2 696
Tillgångar 777 834 1 139 1 957 2 408 2 710 2 889 2 992 3 361 4 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 344 483 599 1 146 1 209 1 395 1 450 1 474 1 554 1 861
Obeskattade reserver 102 146 380 687 820 1 070 1 178 1 353 1 586 1 588
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 330 205 159 125 379 245 261 165 221 820
Skulder och eget kapital 777 834 1 139 1 957 2 408 2 710 2 889 2 992 3 361 4 269
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 25 0 0 0 72 292 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 48 101 127 0 48 48 48 0 163 665
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 5 7 9 4 10 10 10 8 147 346
Utdelning till aktieägare 160 150 150 200 200 200 120 100 150 800
Omsättning 318 173 256 357 187 253 429 342 2 550 8 189
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 272 173 256 357 180 209 306 342 676 2 047
Personalkostnader per anställd (tkr) 63 110 145 65 93 59 74 166 232 352
Rörelseresultat, EBITDA -2 -145 -245 100 -107 10 43 -38 684 683
Nettoomsättningförändring 57,23% -32,42% -28,29% 98,33% -13,88% -31,70% -10,53% -83,14% -75,24% -%
Du Pont-modellen -3,73% -22,42% -24,76% 2,76% -9,14% -0,48% -2,18% -3,88% 20,77% 12,13%
Vinstmarginal -10,66% -108,09% -110,16% 15,13% -122,22% -6,22% -20,59% -33,92% 34,42% 6,33%
Bruttovinstmarginal 77,57% 82,66% 84,77% 91,88% 74,44% 86,12% 53,92% 63,16% 48,82% 36,30%
Rörelsekapital/omsättning -37,50% 20,81% 127,34% 66,95% -72,22% 81,82% 35,95% 120,76% 30,37% 22,91%
Soliditet 54,51% 71,57% 78,61% 84,43% 75,30% 80,58% 80,24% 81,82% 80,21% 70,38%
Kassalikviditet 69,09% 117,56% 305,03% 291,20% 65,70% 169,80% 142,15% 350,30% 378,73% 237,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...