Visa allt om K.A.T.H:s Motor Aktiebolag
Visa allt om K.A.T.H:s Motor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 50 31 6 122 400 1 148 1 376 182
Övrig omsättning - - - - - - 2 16 - 2
Rörelseresultat (EBIT) -17 -21 -65 -22 -36 -17 4 -5 25 -99
Resultat efter finansnetto -7 -1 -46 -10 -10 6 10 -20 13 -75
Årets resultat -7 -1 -38 12 0 6 7 1 6 118
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 170 0 0 97 227 0 70 97 113 167
Omsättningstillgångar 103 278 282 227 207 464 495 409 1 083 558
Tillgångar 272 278 282 324 433 464 565 506 1 196 725
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 225 233 234 272 260 259 253 246 245 439
Obeskattade reserver 0 0 0 8 34 44 44 44 74 70
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 41 41 38 133 124 113 151 138 200
Kortfristiga skulder 6 5 7 6 6 37 154 65 738 16
Skulder och eget kapital 272 278 282 324 433 464 565 506 1 196 725
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 134 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 44 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 0 0 50 31 6 122 402 1 164 1 376 184
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 400 1 148 1 376 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 6 - 202 -
Rörelseresultat, EBITDA -17 -21 -65 -22 -36 -17 4 -4 47 -95
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 61,29% 416,67% -95,08% -69,50% -65,16% -16,57% 656,04% -%
Du Pont-modellen -% -% -16,67% -3,09% -2,31% 1,29% 1,59% 0,40% 2,59% -10,48%
Vinstmarginal -% -% -94,00% -32,26% -166,67% 4,92% 2,25% 0,17% 2,25% -41,76%
Bruttovinstmarginal -% -% -70,00% 29,03% -33,33% 27,87% 35,50% 8,71% 26,96% -13,74%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 550,00% 712,90% 3 350,00% 350,00% 85,25% 29,97% 25,07% 297,80%
Soliditet 82,72% 83,81% 82,98% 85,77% 65,83% 62,81% 50,52% 54,88% 24,94% 67,50%
Kassalikviditet 800,00% 4 460,00% 3 242,86% 1 533,33% 1 200,00% 889,19% 233,77% 401,54% 102,30% 1 000,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...